Aktiv förvaltning

Vår investeringsfilosofi är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt för våra kunder till en rimlig risk. Det innebär att vi är:

Långsiktiga
Vi strävar efter att ge högst riskjusterad avkastning på lång sikt
Vi är engagerade och långsiktiga investerare
Vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering

Riskmedvetna
Vi är ansvarsfulla med kundernas pengar
Vi investerar i bolag med hållbara affärsmodeller som vi förstår
Vi gör en noggrann riskanalys innan vi investerar

Självständiga
Vi är oberoende och fattar självständiga beslut
Vi har lång erfarenhet och stor frihet i förvaltningen
Vi vågar avvika

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.