Prenumerera

Här kan du beställa automatiskt utskick av våra månadsrapporter via e-post

Utskicket innehåller länkar till månadsrapporterna och skickas ut varje månad i samband med att de är klara.

Lannebo månadsrapporter

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.