Samhällsengagemang

Lannebo Fonder är långsiktigt engagerade i välgörenhet. Under perioden 2018-2022 ligger fokus på fyra noggrant utvalda organisationer genom vilka vi tror att vi kan göra skillnad i vår geografiska närhet.

Logga content

Ersta diakoni är Sveriges största ideella aktör inom vård och omsorg. Två utvalda enheter får bidrag av Lannebo Fonder under perioden 2018-2022.

Ersta Fristad – ett skyddat boende för kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.
Vändpunkten – Sveriges första verksamhet för anhöriga till personer med beroendesjukdomar och först i Sverige att arbeta med medberoende.

Pia pressbild content
- Ersta Vändpunktens och Ersta Fristads arbete för barn är helt beroende av gåvor och bidrag vilket gör det långsiktiga stödet extra viktig, säger Pia Watkinson, insamlingschef på Ersta Diakoni.


Logga content
Good Sport är en stiftelse som genom idrott verkar för integration.

Fin Bild sporthall content
- Utan stöd från samhällsmedvetna företag som Lannebo Fonder skulle vi inte lyckas med integration genom idrott i den omfattning som vi gör idag – tillsammans gör vi skillnad i samhället", säger Patrik Asplund, VD Goodsport


logga content
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Psykisk ohälsa är den enskilt största sjukskrivningsorsaken i Sverige. 2017 tog Mind emot 24 000 samtal i sina stödlinjer. 300 volontärer hjälper till med bemanningen, men endast 10 procent av samtalen hinner tas emot.

GD Karin Schulz content
- Lannebo Fonder visar genom sitt stöd till Mind att de anser att vi behöver göra psykisk ohälsa pratbart genom våra stödlinjer. Nu ska vi väsentligt öka kapaciteten att ta emot samtal, säger Karin Schulz, Generalsekreterare Mind. 


Mitt Liv logga 300 pix content

Mitt liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Mitt Liv teambild content
- Genom vårt mentorprogram Mitt Livs Chans kan företag som Lannebo Fonder hjälpa till att öppna dörrar för utländska akademiker som vill in på arbetsmarknaden samt öka sin mångfaldskompetens inom företaget, säger Sofia Appelgren, Mitt Livs grundare.


Lannebo Fonder stödjer och samarbetar även med universitet och högskolor i form av mentorskap och gästföreläsningar. 

Kontaktperson för samhällsengagemang: Mats Gustafsson

Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Corporate Bond A SEK
 • High Yield Allocation
 • Likviditetsfond SEK
 • Mixfond
 • Komplett
 • Europa Småbolag A SEK
 • Småbolag SEK
 • Sverige
 • Sverige Plus SEK
 • Mixfond Offensiv
 • Vision
 • Nordic Equities SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond A SEK 117,92 -0,01 0,61 15/11
Andelar: Värde:
High Yield Allocation 115,34 -0,01 1,94 15/11
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 114,85 0,00 0,05 15/11
Andelar: Värde:
Mixfond 22,52 -0,71 -2,04 15/11
Andelar: Värde:
Komplett 142,99 -0,59 -0,83 15/11
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 10,71 -1,65 -14,11 15/11
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 93,79 -0,92 1,36 15/11
Andelar: Värde:
Sverige 36,22 -1,17 4,08 15/11
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 47,28 -1,17 4,72 15/11
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 177,51 -0,95 -1,25 15/11
Andelar: Värde:
Vision 7,73 -1,02 14,69 15/11
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 93,16 -1,38 - 15/11
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.