Sverige Flexibel

Aktuellt

Den 1 juni 2018 stöps Lannebo Sverige Flexibel om från specialfond till värdepappersfond och blir en blandfond med namnet Lannebo Mixfond Offensiv. Fonden kommer i grunden att förvaltas utifrån samma strategi som vår uppskattade blandfond Lannebo Mixfond, men med en högre aktieandel. Aktieandelen kommer att vara mellan 50 och 100 procent av fondförmögenheten och räntedelen kommer vara högst 50 procent. Förvaltarna får även ett utökat geografiskt placeringsutrymme.
Andelsägarna informerades via brev den 27 april 2018

För dig som vill ha lite extra krydda i din Sverigefond

Den svenska aktiemarknaden har haft en stark utveckling under senaste decennier och utklassat de flesta aktiemarknaderna runt om i världen. En förklaring är att svenska bolag i allmänhet är välskötta och konkurrenskraftiga vilket har gjort att de växt snabbt på världsmarknaden. Vill du spara i en fond som har exponering mot svenska bolag, men som också har möjlighet att investera i intressanta bolag i övriga Nord en är Sverige Flexibel ett intressant alternativ.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige Flexibel är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden men även i övriga Norden. Fonden är en specialfond vilket bland annat innebär en möjlighet att koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad en traditionell aktiefond får och en möjlighet att placera upp till 25 procent i räntebärande värdepapper.

Förvaltarstil

Vi investerar i bolag där vi ser stor potential till stigande vinster och växande utdelningar över tid. Det hittar vi hos bolag som har god försäljningstillväxt och starka kassaflöden. Vi investerar till övervägande del i kvalitetsbolag där bolagets framtid går att bedöma och där värderingen är tilltalande. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Fonden riktar sig till dig som

• vill ta ut svängarna lite mer än i en traditionell Sverigefond
• tror på aktiv förvaltning
• vill ha en möjlighet att ta tillvara på det som våra nordiska grannländer erbjuder

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Förvaltare

Charlotta Faxén

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond och Lannebo Sverige Flexibel. Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och Lannebo Komplett. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
191,16
Föregående dag
-0,03%
Årets början
6,34%
5 år
93,68%

Fondfakta

Startdatum
2013-05-16
Bankgiro
5124-9134
ISIN
SE0005034949
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk