Småbolag EUR

För dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. Förvaltaren Johan Ståhl utvecklar: ”För oss förvaltare gäller det att hitta de bolag som kan växa organiskt eller via förvärv. ASSA ABLOY hade 1995 ett börsvärde på 1 miljard kronor och 2015 var bolaget värt närmare 200 miljarder kronor. Ett annat exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 13 miljarder kronor 2015. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.”

Placeringsinriktning

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället.

Förvaltarstil

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Riktar sig till dig som

• tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i andelsklassen (EUR) är 100 euro.

Vid utgången av 2015 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 58 miljarder kronor.

Förvaltare

Johan Ståhl

Johan förvaltar Lannebo Småbolag. Johan har mer än 25 års erfarenhet från finansbranschen bl a som mäklare på börsgolvet i Gamla Stan.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
121,22
Föregående dag
-0,15%
Årets början
3,43%
Sedan start
21,22%

Fondfakta

Startdatum
2016-05-02
ISIN
SE0008040885
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,62%

Andelsklass: EUR

Fonden har två andelsklasser. Andelarna i den ena andelsklassen (SEK) handlas i svenska kronor medan andelar i den andra andelsklassen (EUR) handlas i euro.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk