Nordic Equities SEK C

Lannebo Nordic Equities startade i juni 2018 som ett resultat av potentialen vi ser i Norden som investeringsområde. Många av Lannebos fonder placerar i nordiska bolag, men ingen fond har haft ett uttalat fokus på att handplocka aktier bland börsbolag som tillsammans representerar den diversifiering som Norden möjliggör. Länderna i regionen karakteriseras av olika inriktning med exempelvis svenska bolag inom industri och med stor export, danska bolag med fokus på läkemedel och medicinteknik och norska bolag som möjliggör exponering mot råvaror och shipping. Norden som investeringsområde innebär också en diversifiering av valutaexponering.

Placeringsinrikting

Lannebo Nordic Equities är en aktivt förvaltad fond där förvaltarna handplockar aktier i nordiska bolag. Portföljen är koncentrerad till runt 30 bolag där förvaltarna ser potential till stigande vinster och växande utdelningar över tid. Placeringarna kan göras i såväl stora som små bolag på samtliga nordiska börser inom samtliga branscher.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva investeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Vi gillar bolag med försäljningstillväxt, såväl organisk som förvärvad och som har tillräckligt starka kassaflöden som räcker till både utdelningar och förvärv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med VINX Benchmark Cap SEK_NI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Riktar sig till dig som

  • tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
  • kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Förvaltare

Charlotta Faxén

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
111,04
Föregående dag
-0,07%
Årets början
23,71%
Sedan start
11,04%

Fondfakta

Startdatum
2018-06-14
ISIN
SE0011311299
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
0,8%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk