Mixfond Offensiv

För dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Lannebo Mixfond Offensiv riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden. Fonden förvaltas utifrån samma strategi som vår uppskattade blandfond Lannebo Mixfond, men med en högre aktieandel.

Placeringsinriktning

Lannebo Mixfond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond. Placeringarna i börsnoterade aktier uppgår till mellan 50 och 100 procent av tillgångarna, medan placeringarna i räntebärande värdepapper kan uppgå till högst 50 procent av tillgångarna. Minst 50 procent av fondens tillgångar kommer över tid att placeras med inriktning mot Sverige. Resterande tillgångar får placeras globalt.

Förvaltarstil

Fonden förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktie-marknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar. Fondens ränteplaceringar görs framför allt i räntebärande värdepapper utgivna av företag, exempelvis företagsobligationer och företagscertifikat och görs främst med rörlig ränta.

Fonden riktar sig till dig som

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Övrigt

Denna fond hette fram till 1 juni 2018 Lannebo Sverige Flexibel. I samband med namnbytet stöptes fonden om från specialfond till värdepappersfond. Andelsägarna informerades via brev den 27 april 2018.

Förvaltare

Charlotta Faxén

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
201,66
Föregående dag
0,24%
Årets början
18,95%
5 år
90,05%

Fondfakta

Startdatum
2013-05-16
Bankgiro
5124-9134
ISIN
SE0005034949
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
861104

Information om årlig avgift

Årlig avgift, 1,63%. Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt ersättning till förvaringsinstitutet för förvaringen av fondens tillgångar.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk