Europa Småbolag A SEK

Lannebo Europa Småbolag är aktiefonden som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa. Fonden investerar i förvaltarnas urval av små- och medelstora kvalitetsbolag, med potential att skapa långsiktigt hög avkastning till rimlig risk.

Lannebo har alltid trott på småbolag. Hösten 2016 välkomnade vi två nya förvaltare till vårt team; Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard som har lång erfarenhet av förvaltning med inriktning på europeiska småbolag.

Varför investera i Lannebo Europa Småbolag?

  • Lannebo bedriver äkta, aktiv förvaltning. Istället för att stanna vid skärmen, följa index och börsmarknaden, fördjupar vi oss i bolag vi tror på. Vi letar efter, och träffar, bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. Under årens lopp har vi utvecklat ett skarpt öga för kvalitetsbolag som tjänar pengar och kan göra det för dig lång tid framöver, oavsett yttre förhållanden. Vi tycker om när bolag är vassa på det de gör, helst världsledande och vill gärna se starka ägare/ledningar som tar verksamheten framåt.
  • Småbolagsmarknaden är mindre effektiv än storbolagsmarknaden, där finns större möjligheter till extra avkastning i varje placering, jämfört med marknaden. För trots att majoriteten av de europeiska bolagen är småbolag, är aktörerna som bevakar och analyserar dem färre. Den möjligheten vill vi fånga genom vårt beprövade tillvägagångssätt, där vi kan värdera varje bolag utifrån en egen kritisk analys.
  • Av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag (börsvärde < 5 miljarder EUR). Med ett så stort underlag blir det extra viktigt att vi navigerar rätt bland möjligheterna och att vi samtidigt är riskmedvetna. Dina investeringar är viktiga för oss och vi är ytterst noga i vår riskbedömning och analys. Innan vi gör aktiva aktieval funderar vi faktiskt allra mest över nedsidan i en investering: risken att förlora pengar!

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med MSCI Europe Small Cap Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Förvaltare

Carsten Dehn

Carsten Dehn förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Ulrik Ellesgaard. Han har 25 års erfarenhet som förvaltare och analytiker från främst SEB och Alfred Berg. Under åren 2005-2016 förvaltade han, tillsammans med Ulrik Ellesgaard, SEB:s europeiska småbolagsfond som hade 5 stjärnor hos Morningstar på 3, 5 och 10 års sikt. Född 1965. Masterexamen från Copenhagen Business School. Förvaltare hos Lannebo Fonder sedan 1 oktober 2016.

Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Carsten Dehn.Han har 12 års erfarenhet som förvaltare och analytiker från SEB. Under åren 2007-2016 förvaltade han, tillsammans med Carsten Dehn, SEB:s europeiska småbolagsfond som hade 5 stjärnor hos Morningstar på 3, 5 och 10 års sikt. Född 1982. Magisterexamen från University of Copenhagen. Förvaltare hos Lannebo Fonder sedan 1 oktober 2016.
Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
11,79
Föregående dag
-0,17%
Årets början
22,43%
Sedan start
17,90%

Fondfakta

Startdatum
2016-10-17
Bankgiro
5140-8037
ISIN
SE0008092290
Förvaltningsavgift
1,6%

Information om årlig avgift

Fonden finns i SEK och EUR. Denna information gäller andelsklass A SEK. Årlig avgift, 1,67%. Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt ersättning till förvaringsinstitutet för förvaringen av fondens tillgångar.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk