Corporate Bond SEK C

För dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att låna pengar. Nu vänder sig allt fler företag till kapitalmarknaden för att låna pengar vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Den genomsnittliga kreditratingen för innehaven är som lägst investment grade. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Riktar sig till dig som

  • vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande
  • vill ha en exponering mot företagsobligationer med låg till medelrisk
  • tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Förvaltare

Karin Haraldsson

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Komplett. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001.

Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield. Hon har arbetat inom finansbranschen sedan 2003 och med fokus på företagsobligationer sedan 2010.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
120,91
Föregående dag
-0,01%
Årets början
-
Sedan start
2,64%

Fondfakta

Startdatum
2019-02-26
ISIN
SE0012193159
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
0,45%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk