Corporate Bond A SEK

För dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att låna pengar. Nu vänder sig allt fler företag till kapitalmarknaden för att låna pengar vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till traditionellt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än det traditionella räntesparandet men inte vill investera i aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Den genomsnittliga kreditratingen för innehaven är som lägst investment grade. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Riktar sig till dig som

• vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande
• vill ha en exponering mot företagsobligationer med låg till medelrisk
• tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning

Utdelning

Lannebo Corporate Bond finns i två andelsklasser, A och B. Andelsklass A är en icke utdelande andelsklass medan andelsklass B lämnar en utdelning i januari varje år. Utdelningen utbetalas om inte återinvestering i nya andelar har begärts. En utdelande andelsklass tillhandahålls för att tillgodose behovet av utdelningar främst bland institutionella placerare.

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Förvaltare

Karin Haraldsson

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield Allocation och Lannebo Komplett. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001.

Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield Allocation. Hon har arbetat inom finansbranschen sedan 2003 och med fokus på företagsobligationer sedan 2010.
Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
116,99
Föregående dag
0,00%
Årets början
-0,18%
5 år
10,03%

Fondfakta

Startdatum
2012-09-10
Bankgiro
303-5318
ISIN
SE0004750396
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
0,9%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk