20 år av värdeskapande

Lannebo är ett fristående, kundorienterat fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom områden och branscher där vi har ytterst hög förvaltarkompetens. Det är förvaltarens kunskap, erfarenhet och engagemang som gör att vi håller toppklass inom utvalda nischer. Bolaget grundades år 2000 av Anders Lannebo tillsammans med en grupp förvaltare från bankernas fondbolag. Grundarna såg en potential i att kunna bedriva äkta aktiv förvaltning genom att vara helt oberoende och startade Lannebo för att fullt ut kunna vara aktiva, långsiktiga och självständiga. 

"Kombinationen av riskmedvetenhet, avkastning och aktivitet gör oss till äkta aktiva förvaltare. För att överleva på den här marknaden måste du ligga högt i alla jämförelser över tid. Utan bra avkastning finns du inte - det kommer alltid vara vårt främsta fokus", säger Martin Öqvist, VD.

Lannebo förvaltar i dag cirka 80 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Lannebos fonder finns tillgängliga för direktkunder men också på flera olika fondplattformar för sparande i till exempel tjänstepension eller PPM.  

Förvaltarteamet

I Lannebos förvaltarteam arbetar förvaltare och analytiker som förenas i tron på äkta aktiv förvaltning. De är självständiga i sin process och sina beslut, men utgår ifrån en gemensam strategi baserad på ingående kunskap om branscherna och marknaderna samt egna analyser av varje enskilt bolag och dess långsiktiga möjligheter framöver. Läs mer om om vår investeringsfilosofi. Möt förvaltarna här nedan, läs om deras erfarenheter och personliga motton.

Du kan också prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev Lannebo Marknad & Strategi för att ta del av förvaltarnas syn på marknaden. 


 • Carsten Dehn

  Lannebo Europa Småbolag

  Stäng

  Carsten Dehn

  Carsten Dehn förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Ulrik Ellesgaard. Han har 25 års erfarenhet som förvaltare och analytiker från främst SEB och Alfred Berg. Under åren 2005-2016 förvaltade han, tillsammans med Ulrik Ellesgaard, SEB:s europeiska småbolagsfond som hade 5 stjärnor hos Morningstar på 3, 5 och 10 års sikt. Född 1965. Masterexamen från Copenhagen Business School. Förvaltare hos Lannebo Fonder sedan 1 oktober 2016.

  Personligt motto: Jag jobbar bäst i en agil organisation där rationella argument vinner - inte politik.

 • Charlotta Faxén

  Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar.

  Stäng

  Charlotta Faxén

  Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Hon har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2009.

  Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management som förvaltare och analytiker av Carnegie Småbolagsfonden. Hon har arbetat i finansbranschen sedan 2000.

  Född 1976, Civilekonomexamen från Växjö Universitet 2000, Carnegie Asset Management 2000-2009.

  Personligt motto: Fokusera på möjligheter istället för hinder, du kan mer än du tror.

 • Claes Murander

  Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II, Lannebo NanoCap

  Stäng

  Claes Murander

  Claes förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Claes har arbetat som analytiker och förvaltare på Lannebo Fonder sedan 2007.

  Född 1981, Ekonomexamen Stockholms universitet 2007.
  Analytiker Lannebo Fonder 2007-2008. Förvaltare Lannebo Fonder 2008-

  Personligt motto: Ett bolags värdering är en viktig parameter när jag investerar, men viktigast är dess tillväxtmöjligheter. Eller som Warren Buffet en gång sade: ”Det är bättre att köpa ett fantastiskt företag till ett hyfsat pris än att köpa ett hyfsat företag till ett fantastiskt pris.”


 • Helen Broman

  Lannebo Teknik (fd Vision), Lannebo Teknik Småbolag

  Stäng

  Helen Broman

  Helen arbetar som förvaltare för Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Helen började som analytiker på Lannebo i december 2017 och arbetade dessförinnan på Carnegie som bankanalytiker samt med hållbarhetsanalys.

  Helen är född 1991 och har en Masterexamen i Finans från Handelshögskolan i Stockholm.

 • Hjalmar Ek

  Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select

  Stäng

  Hjalmar Ek

  Hjalmar arbetar som förvaltare och analytiker med inriktning mot nordiska småbolag i teamet för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Hjalmar har en kandidatexamen i finansiell företagsekonomi från Uppsala universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan juni 2016.

  Personligt motto: Var noggrann och förstå bolagen i detalj för att inte ta onödiga risker.

 • Johan Lannebo

  Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II

  Stäng

  Johan Lannebo

  Johan förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap.

  Johan har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden. Först som analytiker och analyschef under drygt sex år med bred branschtäckning. Därefter som institutionsmäklare i fyra år. Innan Johan kom till Lannebo Fonder förvaltade han svenska aktier på SEB Investment Management.

  Född 1964,Civilekonom Uppsala Universitet 1986.
  ABB 1986-1989, Aktieanalytiker Öhman Fondkommission 1989-1991, Analyschef Carnegie Fondkommission 1991-1995, Aktiemäklare Enskilda Securities 1995-1999, Förvaltare SEB Fonder 1999-2000, Förvaltare Lannebo Fonder 2000-

  Personligt motto: Agera alltid enligt din övertygelse om vad som är rätt på lång sikt.

 • Johan Nilke

  Lannebo Teknik (fd Vision), Lannebo Teknik Småbolag

  Stäng

  Johan Nilke

  Johan förvaltar Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Han började som förvaltare på Lannebo 2018. Johan har 13 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Öhman Fonder där han jobbade i 11 år, dels som förvaltare av fonderna Global Growth och Global Sustainable Brands, dels med tech-investeringar inom övriga globala mandat. Innan det jobbade han på SEB.

  Född 1979 tillhör Johan generationen Xennial, alltså den mellan Generation X och Millenials (1977-1983). Xennials har upplevt en tid utan IT och social media men varit tvungna att anpassa sig till den. Xennials kan fungera som brygga mellan Millenials som är digitala infödingar och den mer skeptiska Generation x. Med den profilen i botten är Johan särskilt intresserad av teknikdriven tillväxt.

  Civilekonomutbildning med inriktining på finans/redovisning på magisternivå från Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Kansai Gaidai Universitet i Osaka, Japan.

  Motto: Var nyfiken, positiv, ödmjuk och stå för det du tror på. Då löser sig resten.

 • Johan Ståhl

  Lannebo Småbolag

  Stäng

  Johan Ståhl

  Johan förvaltar Lannebo Småbolag. Han har mer än 25 års erfarenhet från finansbranschen bl a som mäklare på börsgolvet i Gamla Stan.

  Johan arbetade 15 år på Carnegie innan han 2007 kom till Lannebo Fonder. Initialt var han mäklare och fortsatte sedan som analytiker med inriktning på småbolag. Johan var en pionjär inom småbolagsanalys och har under flera år blivit utsedd till Sveriges bästa småbolagsanalytiker. 2002 började Johan som förvaltare på Carnegie Asset Management där han förvaltade Carnegie Småbolagsfond fram till mars 2007.

  Född 1963, Skånska Banken Fondavdelning 1983-1985, Götabanken börsgolvet 1985-1989, Öhman Fondkommission 1989-1990, universitetsstudier Stockholms Universitet 1990-1994, Carnegie SAX 1992-1994, Carnegie Research 1994-2002, Förvaltare Carnegie Asset Management 2002- 2007, Förvaltare Lannebo Fonder 2007-   

  Personligt motto: Jag vill vara intresserad, uppmuntrande och rättvis.

 • Karin Haraldsson

  Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Komplett

  Stäng

  Karin Haraldsson

  Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo Komplett och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001. 

  Född 1975. Civilekonomexamen med internationell inriktning på Linköpings Universitet 2001.

  Personligt motto: Inte snegla på konkurrenter utan göra det jag tror på. Inte göra saker så komplicerade, vara nyfiken och lita på min egen intuition.

 • Katarina Ponsbach

  Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo Likviditetsfond

  Stäng

  Katarina Ponsbach

  Katarina förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har arbetat inom finansbranschen sedan 2003 och med fokus på företagsobligationer sedan 2010. Hon kommer närmast från Nordic Fixed Income där hon arbetade med High Yield obligationer från 2011. Innan Nordic Fixed Income var Katarina på Öhman Fondkommision under 8 år som analytiker, aktie- och företagsobligationsmäklare.

  Född 1979, Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH, 2003, Öhman Fondkommission 2003-2011, Nordic Fixed Income 2011-2014. Förvaltare Lannebo Fonder 2014- 

  Personligt motto: Ha sunt förnuft, det ska kännas enkelt att fatta investeringsbeslutet. Handlar det om snåriga och komplicerade upplägg - avstå!

 • Maria Nordqvist

  Hållbarhetsansvarig

  Stäng

  Maria Nordqvist

  Maria är ansvarig för hållbarhetfrågor. Hon har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Linköpings universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2006.

 • Martin Wallin

  Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus

  Stäng

  Martin Wallin

  Martin förvaltar Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Martin har arbetat på den svenska aktiemarknaden sedan 1997.

  Först arbetade Martin som institutionsmäklare i nio år. De senaste sju åren har Martin  arbetat med förvaltning av svenska aktier. Senast på Danske Capital där Martin förvaltade fonden Danske Invest Aktiv förmögenhetsförvaltning.

  Född 1973. Utbildning: M. Sc Economics 1997, HGU, CEFA 2005.

  H. Lundén Fondkommisssion AB 1997-1999, SEB Enskilda 1999-2006, Barnevik & Wallin Fond AB 2006-2007, H.Lundén Kapitalförvaltning AB 2007-2008, Danske Capital AB 2009-2011, Lannebo Fonder 2011-

  Personligt motto: Våga tänka själv och utmana egna och andras åsikter.

 • Mats Gustafsson

  Lannebo Småbolag Select och Ägaransvarig

  Stäng

  Mats Gustafsson

  Mats förvaltar Lannebo Småbolag Select och är även Ägaransvarig i Lannebo Fonder. Han har arbetat inom den svenska aktiemarknaden sedan mitten av 90-talet, främst med inriktning på svenska små- och medelstora bolag.

  Innan Mats kom till Lannebo Fonder förvaltade han SEB:s svenska småbolagsfonder.

  Född 1972, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm 1995, Assisterande förvaltare SEB Fonder, 1996-1999, Analytiker Deutsche Bank, 1999-2000

  Förvaltare SEB Småbolagsfonder, 2000-2005, Förvaltare Lannebo Fonder 2005-

  Personligt motto: Tänk innan du handlar. 

 • Peter Lagerlöf

  Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar

  Stäng

  Peter Lagerlöf

  Peter förvaltar Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Han kommer närmast från Carnegie investmentbank där han jobbade i drygt 15 år: inledningsvis med makroanalys och sedan som chef för nordisk aktiestrategi och makroanalys. Från 2008 var han även analyschef. Innan anställningen på Carnegie jobbade Peter på Swedbank, Finansdepartement och Riksbanken.

  Född 1963. Förvaltningslinjen, Uppsala universitet 1989 med inriktning på nationalekonomi och statistik.

  Sverige Riksbank 1989-1992, Finansdepartementet 1992-1996, Swedbank 1996-1999, Carnegie 1999-2014, Förvaltare Lannebo Fonder 2014-

  Personligt motto: Gör ditt bästa i positiv anda och se framåt.

 • Philip Andreasen

  Lannebo Europa Småbolag

  Stäng

  Philip Andreasen

  Philip arbetar deltid som assistent i förvaltarteamet för Lannebo Europa Småbolag. Han studerar även ekonomi vid Köpenhamns Universitet.

 • Robin Nestor

  Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus

  Stäng

  Robin Nestor

  Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Robin har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

  Personligt motto: Långsiktighet och riskmedvetenhet skapar stora värden över tid.

 • Ulrik Ellesgaard

  Lannebo Europa Småbolag

  Stäng

  Ulrik Ellesgaard

  Ulrik Ellesgaard förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Carsten Dehn. Han har 12 års erfarenhet som förvaltare och analytiker från SEB. Under åren 2007-2016 förvaltade han, tillsammans med Carsten Dehn, SEB:s europeiska småbolagsfond som hade 5 stjärnor hos Morningstar på 3, 5 och 10 års sikt. Född 1982. Magisterexamen från University of Copenhagen. Förvaltare hos Lannebo Fonder sedan 1 oktober 2016.

Maria Nordqvist diskuterar ett portföljbolags hållbarhetsarbete tillsammans med förvaltarna Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard. "Vi ser att de mest lönsamma investeringarna är, och kommer vara i de bolag som har hållbara affärsmodeller", säger Maria.

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet står i fokus i Lannebos fondförvaltning. Varje enskilt bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv som en integrerad del i processen innan vi gör en investering. År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Som stor ägare i många svenska bolag har vi goda möjligheter, och ett stort ansvar, att påverka bolagen och vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare för dedikerade hållbarhetsmöten. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år för att nominera ledamöter till bolagsstyrelserna.
 

 Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar

Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Lannebo Corporate Bond SEK
 • Lannebo High Yield SEK
 • Lannebo Likviditetsfond SEK
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Komplett
 • Lannebo Europa Småbolag A SEK
 • Lannebo Småbolag SEK
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus SEK
 • Lannebo Mixfond Offensiv
 • Lannebo Teknik (fd Vision)
 • Lannebo Nordic Equities SEK
 • Lannebo Sverige Hållbar A SEK
 • Lannebo Teknik Småbolag
 • Lannebo Sustainable Corporate Bond SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond SEK 113,26 0,11 -6,44 2/6
Andelar: Värde:
High Yield SEK 106,80 0,35 -11,07 2/6
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 114,02 0,04 -1,53 2/6
Andelar: Värde:
Mixfond 24,85 0,40 -6,19 2/6
Andelar: Värde:
Komplett 154,25 0,53 -6,38 2/6
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 11,03 1,29 -15,28 2/6
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 114,88 0,91 -10,17 2/6
Andelar: Värde:
Sverige 39,78 2,18 -5,04 2/6
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 52,06 2,28 -5,16 2/6
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 201,61 0,55 -6,88 2/6
Andelar: Värde:
Teknik (fd Vision) 11,34 -0,44 12,28 2/6
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 117,14 1,25 -5,15 2/6
Andelar: Värde:
Sverige Hållbar A SEK 1 735,89 0,10 -2,73 2/6
Andelar: Värde:
Teknik Småbolag 114,35 0,44 8,87 2/6
Andelar: Värde:
Sustainable Corporate Bond SEK 97,50 0,06 - 2/6
Andelar: Värde:

Lannebo i korthet

Antal anställda: 43
Kontor: Stockholm och Köpenhamn
Förvaltat kapital: ca 80 miljarder kronor
Fonder: 18

Utmärkelser

Resultatet av vår aktiva förvaltning har uppmärksammats med en rad utmärkelser genom åren. Men viktigare än alla utmärkelser är förtroendet från våra kunder att låta oss förvalta deras pengar.