Maria Nordqvist, Hållbarhets- & Ägaransvarig

Maria är ansvarig för hållbarhets- och ägarfrågor. Maria har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Linköpings universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2006.

maria677

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.