Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond SEK 115,72 0,04 -4,41 5,24 1/7
Europa Småbolag A EUR 101,73 0,84 -15,79 1,73  1 1/7
Europa Småbolag A SEK 10,99 0,83 -15,59 9,90  2 1/7
High Yield SEK 109,46 0,07 -8,85 6,94 1/7
Komplett 156,32 0,70 -5,12 25,40 1/7
Likviditetsfond SEK 114,76 0,04 -0,89 1,06 1/7
MicroCap 5397,39 1,40 -6,31 81,72 1/7
MicroCap II 4147,91 1,42 -5,48 74,87 1/7
Mixfond 25,09 1,01 -5,29 25,26 1/7
Mixfond Offensiv 204,1 1,41 -5,73 42,71 1/7
Nordic Equities SEK 118,19 1,03 -4,30 18,19  3 1/7
Småbolag EUR 137,93 2,02 -9,51 37,93  4 1/7
Småbolag SEK 115,99 2,01 -9,30 77,82 1/7
Sustainable Corporate Bond SEK 98,79 0,04 - -1,21  5 1/7
Sverige 39,49 1,70 -5,73 32,74 1/7
Sverige Hållbar A SEK 1750,6 1,35 -1,91 42,08  6 1/7
Sverige Hållbar B SEK 1587,44 1,35 -1,91 35,00 1/7
Sverige Plus SEK 51,76 1,73 -5,70 38,88 1/7
Sverige Plus SEK F 51,56 1,74 -6,00 -5,48  7 1/7
Teknik (fd Vision) 11,95 0,84 18,32 156,99 1/7
Teknik Småbolag 116,29 1,34 10,72 16,29  8 1/7
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år eller sedan start % Datum
Småbolag Select 782,11 1,60 -13,58 -13,58 62,80 1/7
NanoCap 1 532,27 0,42 -9,22 -9,22 62,63  9 1/7
 • 1 Startdatum för Lannebo Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
 • 2 Startdatum för Lannebo Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
 • 3 Startdatum för Lannebo Nordic Equities SEK 2018-06-14
 • 4 Startdatum för Lannebo Småbolag EUR 2016-05-02
 • 5 Startdatum för Lannebo Sustainable Corporate Bond SEK 2020-02-18
 • 6 Startdatum för Lannebo Sverige Hållbar A SEK 2018-12-20. Resultat före startdatum är simulerat och bygger på B-andelsklassen för fonden.
 • 7 Startdatum för Lannebo Sverige Plus SEK F 2019-11-04
 • 8 Startdatum för Lannebo Teknik Småbolag 2019-11-07
 • 9 Startdatum för Lannebo NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år eller sedan start % Sedan start %
Corporate Bond SEK -4,41 -3,19 -0,26 5,24 15,72
Corporate Bond SEK C -4,19 -2,75 - - -1,16
Europa Småbolag A EUR -15,79 -7,43 -13,45 - 1,73
Europa Småbolag A SEK -15,59 -8,11 -5,83 - 9,90
High Yield SEK -8,85 -6,95 -1,81 6,94 9,46
High Yield SEK C -8,64 -6,52 - - -5,95
Komplett -5,12 0,53 10,22 25,40 56,32
Likviditetsfond SEK -0,89 -0,47 0,17 1,06 21,00
Likviditetsfond SEK C -0,84 -0,37 - - 0,02
MicroCap -6,31 6,30 25,50 81,72 493,56
MicroCap II -5,48 4,71 18,04 74,87 314,79
Mixfond -5,29 -0,32 10,33 25,26 139,76
Mixfond Offensiv -5,73 0,85 15,89 42,71 104,10
Nordic Equities SEK -4,30 7,33 - - 18,19
Nordic Equities SEK C -3,91 8,19 - - 20,13
Småbolag EUR -9,51 2,16 18,09 - 37,93
Småbolag SEK -9,30 1,39 28,52 77,82 1230,02
Småbolag SEK C -8,94 2,19 - - 17,99
Sustainable Corporate Bond SEK - - - - -1,21
Sverige -5,73 2,07 10,93 32,74 354,29
Sverige Hållbar A SEK -1,91 6,35 24,30 42,08 161,96
Sverige Hållbar B SEK -1,91 6,35 24,30 35,00 148,90
Sverige Plus SEK -5,70 2,66 12,94 38,88 430,94
Sverige Plus SEK C -5,47 3,15 - - 14,78
Sverige Plus SEK F -6,00 - - - -5,48
Teknik (fd Vision) 18,32 32,34 86,72 156,99 26,84
Teknik Småbolag 10,72 - - - 16,29
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.