Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond A SEK 117,74 0,05 0,81 9,67 19/2
Corporate Bond B SEK 107,23 0,05 0,81 9,67 19/2
Europa Småbolag A EUR 99,76 -0,59 9,47 -0,24  1 19/2
Europa Småbolag A SEK 10,88 0,55 12,98 8,80  2 19/2
High Yield Allocation 115,49 0,05 1,00 15,49  3 19/2
Komplett 147,49 0,26 6,55 47,49  4 19/2
Likviditetsfond SEK 114,67 0,00 0,22 2,37 19/2
MicroCap 4423,46 1,01 11,04 102,10 19/2
MicroCap II 3484,63 0,77 11,54 105,43 19/2
Mixfond 24,02 0,21 10,54 48,73 19/2
Mixfond Offensiv 190,57 0,26 12,41 77,74 19/2
Nordic Equities SEK 102,38 0,40 14,54 2,38  5 19/2
Småbolag EUR 119,9 -0,81 8,27 19,90  6 19/2
Småbolag SEK 101,8 0,33 11,75 109,94 19/2
Sverige 38,32 0,31 11,43 73,24 19/2
Sverige Hållbar A SEK 1495,3 0,51 11,95 61,85  7 19/2
Sverige Hållbar B SEK 1425,48 0,51 11,95 61,85 19/2
Sverige Plus SEK 49,95 0,32 11,30 86,10 19/2
Vision 8,41 0,48 15,84 186,05 19/2
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 951,40 0,61 8,15 8,99 95,30 19/2
NanoCap 1 458,98 0,29 8,31 10,14 43,47  8 19/2
  • 1 Startdatum för Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
  • 3 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 4 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 5 Startdatum för Nordic Equities SEK 2018-06-14
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för Sverige Hållbar A SEK 2018-12-20. Resultat före startdatum är simulerat och bygger på B-andelsklassen för fonden.
  • 8 Startdatum för NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond A SEK -0,30 0,14 8,89 9,67 17,74
Corporate Bond B SEK -0,31 0,13 8,89 9,67 10,87
Europa Småbolag A EUR -13,21 -18,64 - - -0,24
Europa Småbolag A SEK -12,40 -13,03 - - 8,80
High Yield Allocation 0,62 1,68 16,29 - 15,49
Komplett -1,30 2,14 21,93 - 47,49
Likviditetsfond SEK -0,30 -0,21 1,37 2,37 42,03
Likviditetsfond SEK C - - - - -0,20
MicroCap -2,33 15,23 50,66 102,10 386,46
MicroCap II -1,21 12,62 46,16 105,43 248,46
Mixfond 1,74 4,66 22,74 48,73 178,22
Mixfond Offensiv 0,32 5,56 38,56 77,74 90,57
Nordic Equities SEK 1,58 - - - 2,38
Nordic Equities SEK C 1,99 - - - 2,94
Småbolag EUR -1,18 2,74 - - 19,90
Småbolag SEK -0,25 9,84 46,08 109,94 1 067,31
Småbolag SEK C 0,16 - - - 2,45
Sverige 0,68 11,10 37,15 73,24 340,83
Sverige Hållbar A SEK 1,97 11,93 32,15 61,85 123,76
Sverige Hållbar B SEK 1,97 11,93 32,15 61,85 123,76
Sverige Plus SEK 0,54 11,15 43,12 86,10 412,37
Sverige Plus SEK C 0,72 11,59 - - 10,02
Vision -0,12 21,36 73,05 186,05 -10,73
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.