Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond SEK 108,96 0,25 -10,00 -0,43 3/4
Europa Småbolag A EUR 85,6 0,13 -29,14 -14,40  1 3/4
Europa Småbolag A SEK 9,69 -0,10 -25,58 -3,10  2 3/4
High Yield SEK 102,31 0,45 -14,81 1,16 3/4
Komplett 137,06 0,56 -16,81 9,55 3/4
Likviditetsfond SEK 113,22 0,01 -2,22 -0,28 3/4
MicroCap 4441,46 1,31 -22,90 53,62 3/4
MicroCap II 3400,59 1,15 -22,51 46,49 3/4
Mixfond 22,25 0,77 -16,01 10,53 3/4
Mixfond Offensiv 173,32 1,21 -19,95 20,72 3/4
Nordic Equities SEK 98,31 1,31 -20,40 -1,69  3 3/4
Småbolag EUR 100,31 1,02 -34,19 0,31  4 3/4
Småbolag SEK 88,35 0,76 -30,92 33,36 3/4
Sustainable Corporate Bond SEK 94,66 0,13 - -5,34  5 3/4
Sverige 31,34 0,48 -25,19 3,50 3/4
Sverige Hållbar A SEK 1407,87 1,22 -21,11 12,62  6 3/4
Sverige Hållbar B SEK 1276,65 1,22 -21,11 7,01 3/4
Sverige Plus SEK 40,58 0,37 -26,07 7,04 3/4
Sverige Plus SEK F 40,48 0,37 -26,20 -25,79  7 3/4
Teknik (fd Vision) 9,79 2,09 -3,07 117,07 3/4
Teknik Småbolag 91,45 1,18 -12,93 -8,55  8 3/4
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år eller sedan start % Datum
Småbolag Select 622,42 0,30 -31,23 -31,23 27,40 3/4
NanoCap 1 317,60 1,40 -21,94 -21,94 39,84  9 3/4
 • 1 Startdatum för Lannebo Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
 • 2 Startdatum för Lannebo Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
 • 3 Startdatum för Lannebo Nordic Equities SEK 2018-06-14
 • 4 Startdatum för Lannebo Småbolag EUR 2016-05-02
 • 5 Startdatum för Lannebo Sustainable Corporate Bond SEK 2020-02-18
 • 6 Startdatum för Lannebo Sverige Hållbar A SEK 2018-12-20. Resultat före startdatum är simulerat och bygger på B-andelsklassen för fonden.
 • 7 Startdatum för Lannebo Sverige Plus SEK F 2019-11-04
 • 8 Startdatum för Lannebo Teknik Småbolag 2019-11-07
 • 9 Startdatum för Lannebo NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år eller sedan start % Sedan start %
Corporate Bond SEK -9,56 -7,93 -5,31 -0,43 8,96
Corporate Bond SEK C -9,35 -7,52 - - -7,04
Europa Småbolag A EUR -17,21 -19,41 -21,59 - -14,40
Europa Småbolag A SEK -16,03 -15,15 -9,52 - -3,10
High Yield SEK -14,00 -11,95 -7,01 1,16 2,31
High Yield SEK C -13,80 - - - -12,19
Komplett -10,69 -9,54 -0,58 9,55 37,06
Likviditetsfond SEK -2,08 -1,50 -0,98 -0,28 19,37
Likviditetsfond SEK C -2,02 -1,39 - - -1,35
MicroCap -7,21 -3,44 10,23 53,62 388,44
MicroCap II -8,16 -5,85 4,94 46,49 240,06
Mixfond -9,18 -10,68 0,86 10,53 112,62
Mixfond Offensiv -11,07 -13,18 3,04 20,72 73,32
Nordic Equities SEK -7,48 -9,17 - - -1,69
Nordic Equities SEK C -7,11 -8,44 - - -0,27
Småbolag EUR -20,75 -22,25 -10,78 - 0,31
Småbolag SEK -19,64 -18,16 2,89 33,36 913,08
Småbolag SEK C -19,31 -17,50 - - -10,28
Sustainable Corporate Bond SEK - - - - -5,34
Sverige -18,62 -19,35 -8,84 3,50 260,53
Sverige Hållbar A SEK -12,14 -9,65 3,11 12,62 110,68
Sverige Hållbar B SEK -12,14 -9,65 3,11 7,01 100,17
Sverige Plus SEK -19,16 -19,90 -8,52 7,04 316,26
Sverige Plus SEK C -18,96 -19,48 - - -10,11
Sverige Plus SEK F - - - - -25,79
Teknik (fd Vision) 5,38 10,87 55,64 117,07 3,91
Teknik Småbolag - - - - -8,55
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.