Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 118,09 -0,01 0,76 14,43 25/5
Corporate Bond (B) 107,54 -0,02 0,75 11,19  1 25/5
Europa Småbolag (A) 13,04 0,00 4,57 30,40  2 25/5
Europa Småbolag (A) EUR 124,02 0,43 0,91 24,02  3 25/5
High Yield Allocation 114,2 -0,01 0,93 14,20  4 25/5
Komplett 149,4 0,05 3,62 49,40  5 25/5
Likviditetsfond 115 0,00 0,18 4,71 25/5
MicroCap 4323,56 0,42 9,82 146,24 25/5
MicroCap II 3423,74 0,30 7,90 157,31 25/5
Mixfond 23,68 0,00 3,00 55,18 25/5
Småbolag 101,54 0,32 9,74 165,53 25/5
Småbolag EUR 124,09 0,76 5,88 24,09  6 25/5
Sverige 37,13 -0,32 6,70 92,78 25/5
Sverige Flexibel 191,16 -0,03 6,34 93,68 25/5
Sverige Plus 48,35 -0,33 7,09 113,94 25/5
Utdelningsfond 1431,07 -0,28 6,01 82,21 25/5
Vision 7,94 0,89 17,80 226,75 25/5
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 963,75 0,31 4,74 5,43 137,00 25/5
NanoCap 1 452,80 0,06 12,26 14,83 42,03  7 25/5
  • 1 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
  • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
  • 4 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 5 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 0,80 2,00 7,30 14,43 18,09
Corporate Bond (B) 0,79 1,99 7,28 - 11,19
Europa Småbolag (A) 4,99 9,40 - - 30,40
Europa Småbolag (A) EUR 1,66 4,25 - - 24,02
High Yield Allocation 0,95 2,80 11,79 - 14,20
Komplett 3,51 4,34 17,77 - 49,40
Likviditetsfond 0,13 0,43 1,17 4,71 42,44
MicroCap 10,02 0,47 41,67 146,24 375,47
MicroCap II 7,90 -0,88 38,85 157,31 242,37
Mixfond 2,96 3,32 15,79 55,18 174,29
Småbolag 10,38 10,12 49,19 165,53 1 064,33
Småbolag EUR 6,87 4,99 - - 24,09
Sverige 5,07 1,95 18,14 92,78 327,14
Sverige Flexibel 5,59 6,91 28,03 93,68 91,16
Sverige Plus 5,57 3,03 23,56 113,94 395,96
Utdelningsfond 3,82 -1,03 9,91 82,21 114,15
Vision 16,94 22,15 66,11 226,75 -15,72
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.