Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond A SEK 118,03 0,02 0,71 12,15 17/10
Corporate Bond B SEK 107,49 0,01 0,70 11,14  1 17/10
Europa Småbolag A EUR 106,68 0,17 -13,20 6,68  2 17/10
Europa Småbolag A SEK 11,34 0,18 -9,06 13,40  3 17/10
High Yield Allocation 115,28 0,02 1,88 15,28  4 17/10
Komplett 145,46 0,20 0,89 45,46  5 17/10
Likviditetsfond SEK 114,96 -0,01 0,15 3,66 17/10
MicroCap 4396,63 0,13 11,67 122,27 17/10
MicroCap II 3405,66 0,00 7,33 123,23 17/10
Mixfond 22,96 0,09 -0,13 45,59 17/10
Mixfond Offensiv 181,94 0,13 1,21 76,85 17/10
Nordic Equities SEK 95,4 0,36 - -4,60  6 17/10
Småbolag EUR 116,2 0,39 -0,85 16,20  7 17/10
Småbolag SEK 96,17 0,45 3,93 119,82 17/10
Sverige 37,05 0,14 6,47 77,53 17/10
Sverige Plus SEK 48,41 0,10 7,22 91,04 17/10
Utdelningsfond 1428,09 0,10 5,79 64,74 17/10
Vision 8,02 1,13 18,99 207,28 17/10
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 919,96 0,39 5,42 5,78 116,60 17/10
NanoCap 1 493,70 0,46 15,24 18,06 45,81  8 17/10
  • 1 Startdatum för Corporate Bond B SEK 2013-12-01
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
  • 3 Startdatum för Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
  • 4 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 5 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 6 Startdatum för Nordic Equities SEK 2018-06-14
  • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 8 Startdatum för NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond A SEK 0,07 0,76 7,96 12,15 18,03
Corporate Bond B SEK 0,07 0,76 7,96 - 11,14
Europa Småbolag A EUR -11,31 -16,77 - - 6,68
Europa Småbolag A SEK -12,02 -10,50 - - 13,40
High Yield Allocation 1,18 2,08 13,50 - 15,28
Komplett -0,65 0,48 17,17 - 45,46
Likviditetsfond SEK 0,03 0,09 1,42 3,66 42,39
MicroCap 11,16 6,46 48,76 122,27 383,51
MicroCap II 7,09 1,63 41,50 123,23 240,57
Mixfond -0,82 -0,39 16,61 45,59 165,95
Mixfond Offensiv -1,47 0,88 30,94 76,85 81,94
Nordic Equities SEK - - - - -4,60
Nordic Equities SEK C - - - - -4,34
Småbolag EUR 1,80 -1,80 - - 16,20
Småbolag SEK 1,01 5,62 44,99 119,82 1 002,75
Småbolag SEK C - - - - -3,47
Sverige 3,52 3,35 32,46 77,53 326,22
Sverige Plus SEK 3,91 4,13 37,41 91,04 396,57
Sverige Plus SEK C 4,09 - - - 6,47
Utdelningsfond 3,21 1,46 23,87 64,74 113,70
Vision 8,97 23,96 66,39 207,28 -14,87
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.