Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond SEK 120,56 0,02 3,23 10,99 14/10
Europa Småbolag A EUR 105,65 -0,09 15,93 5,65  1 14/10
Europa Småbolag A SEK 11,79 -0,17 22,43 17,90  2 14/10
High Yield SEK 119,1 0,05 4,15 19,10  3 14/10
Komplett 155,76 0,11 12,53 55,68 14/10
Likviditetsfond SEK 115,64 0,00 1,07 2,31 14/10
MicroCap 4916,9 0,84 23,43 144,12 14/10
MicroCap II 3787,07 0,56 21,22 133,98 14/10
Mixfond 25,11 0,20 15,55 55,58 14/10
Mixfond Offensiv 201,66 0,24 18,95 90,05 14/10
Nordic Equities SEK 109,16 0,12 22,13 9,16  4 14/10
Småbolag EUR 130,33 0,63 17,69 30,33  5 14/10
Småbolag SEK 113,23 0,54 24,29 137,38 14/10
Sverige 40,26 -0,22 17,07 77,83 14/10
Sverige Hållbar A SEK 1650,41 0,45 23,56 75,17  6 14/10
Sverige Hållbar B SEK 1573,36 0,45 23,56 75,17 14/10
Sverige Plus SEK 52,64 -0,28 17,29 85,88 14/10
Vision 9,58 -0,10 31,96 189,43 14/10
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år eller sedan start % Datum
Småbolag Select 909,80 0,43 21,53 24,87 118,50 14/10
NanoCap 1 541,75 0,84 19,67 23,53 58,52  7 14/10
  • 1 Startdatum för Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
  • 3 Startdatum för High Yield SEK 2015-01-30
  • 4 Startdatum för Nordic Equities SEK 2018-06-14
  • 5 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 6 Startdatum för Sverige Hållbar A SEK 2018-12-20. Resultat före startdatum är simulerat och bygger på B-andelsklassen för fonden.
  • 7 Startdatum för NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond SEK 1,70 2,14 6,97 10,99 20,56
Corporate Bond SEK C 1,92 - - - 2,63
Europa Småbolag A EUR -1,45 -0,30 - - 5,65
Europa Småbolag A SEK 1,81 4,15 - - 17,90
High Yield SEK 2,29 3,33 11,79 - 19,10
High Yield SEK C - - - - 2,00
Komplett 2,03 7,32 20,68 55,68 55,76
Likviditetsfond SEK 0,56 0,57 1,53 2,31 43,23
Likviditetsfond SEK C 0,61 - - - 0,71
MicroCap 3,34 11,35 35,94 144,12 440,72
MicroCap II 1,28 10,70 29,77 133,98 278,71
Mixfond 0,32 9,36 19,74 55,58 190,85
Mixfond Offensiv 0,35 10,79 31,27 90,05 101,66
Nordic Equities SEK 0,00 14,65 - - 9,16
Nordic Equities SEK C 0,40 15,57 - - 10,32
Småbolag EUR 0,75 12,98 25,25 - 30,33
Småbolag SEK 4,07 18,08 39,89 137,38 1198,37
Småbolag SEK C 4,49 19,02 - - 14,54
Sverige 2,08 9,40 35,06 77,83 363,15
Sverige Hållbar A SEK 5,19 16,23 38,30 75,17 146,97
Sverige Hållbar B SEK 5,19 16,23 38,30 75,17 146,97
Sverige Plus SEK 2,33 9,48 39,55 85,88 439,96
Sverige Plus SEK C 2,59 10,04 - - 16,33
Vision 8,13 20,65 66,90 189,43 1,69
  • Växel08-5622 5200
  • Kundservice08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.