Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond SEK 119,38 0,03 2,22 10,17 19/6
Europa Småbolag A EUR 108,32 0,83 18,86 8,32  1 19/6
Europa Småbolag A SEK 11,94 1,27 23,99 19,40  2 19/6
High Yield SEK 117,44 0,02 2,70 17,44  3 19/6
Komplett 155,24 0,38 12,15 46,47 19/6
Likviditetsfond SEK 115,24 0,00 0,72 2,39 19/6
MicroCap 5004,31 0,61 25,63 119,17 19/6
MicroCap II 3915,78 0,60 25,34 119,21 19/6
Mixfond 25,17 0,36 15,83 46,42 19/6
Mixfond Offensiv 202,32 0,52 19,34 73,72 19/6
Nordic Equities SEK 108,74 0,48 21,66 8,74  4 19/6
Småbolag EUR 133,93 0,05 20,94 33,93  5 19/6
Småbolag SEK 114,87 0,47 26,09 115,56 19/6
Sverige 38,43 0,68 11,75 56,47 19/6
Sverige Hållbar A SEK 1640,69 0,59 22,83 60,90  6 19/6
Sverige Hållbar B SEK 1564,08 0,59 22,83 60,90 19/6
Sverige Plus SEK 50,05 0,72 11,52 64,10 19/6
Vision 9,05 0,00 24,66 187,30 19/6
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 031,20 0,68 22,42 26,40 105,80 19/6
NanoCap 1 647,78 0,27 21,99 26,83 61,60  7 19/6
  • 1 Startdatum för Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
  • 3 Startdatum för High Yield SEK 2015-01-30
  • 4 Startdatum för Nordic Equities SEK 2018-06-14
  • 5 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 6 Startdatum för Sverige Hållbar A SEK 2018-12-20. Resultat före startdatum är simulerat och bygger på B-andelsklassen för fonden.
  • 7 Startdatum för NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond SEK 2,04 1,12 8,03 10,17 19,38
Corporate Bond SEK C - - - - 1,49
Europa Småbolag A EUR 17,46 -11,93 - - 8,32
Europa Småbolag A SEK 21,59 -8,79 - - 19,40
High Yield SEK 2,61 2,79 13,44 - 17,44
High Yield SEK C - - - - -
Komplett 10,99 3,77 27,78 46,47 55,24
Likviditetsfond SEK 0,69 0,23 1,47 2,39 42,74
Likviditetsfond SEK C 0,74 - - - 0,33
MicroCap 25,41 13,69 62,89 119,17 450,34
MicroCap II 24,44 13,02 56,11 119,21 291,58
Mixfond 14,67 6,97 26,67 46,42 191,54
Mixfond Offensiv 17,96 7,02 44,32 73,72 102,32
Nordic Equities SEK 20,13 9,56 - - 8,74
Nordic Equities SEK C 20,61 10,44 - - 9,62
Småbolag EUR 19,83 8,52 39,28 - 33,93
Småbolag SEK 23,94 12,32 58,73 115,56 1 217,18
Småbolag SEK C 24,45 - - - 15,91
Sverige 9,30 4,63 36,04 56,47 342,10
Sverige Hållbar A SEK 21,05 16,05 42,96 60,90 145,52
Sverige Hållbar B SEK 21,05 16,05 42,96 60,90 145,52
Sverige Plus SEK 9,07 4,47 41,34 64,10 413,40
Sverige Plus SEK C 9,33 4,94 - - 10,44
Vision 20,83 9,30 81,00 187,30 -3,94
  • Växel08-5622 5200
  • Kundservice08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.