Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond A SEK 116,98 -0,01 -0,19 9,97 18/12
Corporate Bond B SEK 106,54 -0,01 -0,19 9,98 18/12
Europa Småbolag A EUR 92,6 0,39 -24,65 -7,40  1 18/12
Europa Småbolag A SEK 9,81 0,31 -21,33 -1,90  2 18/12
High Yield Allocation 114,52 0,01 1,21 14,52  3 18/12
Komplett 139,97 0,03 -2,92 39,97  4 18/12
Likviditetsfond SEK 114,45 0,00 -0,30 2,65 18/12
MicroCap 4017,94 -0,87 2,05 100,11 18/12
MicroCap II 3160,67 -0,74 -0,39 107,28 18/12
Mixfond 22,02 0,27 -4,22 39,81 18/12
Mixfond Offensiv 172,28 0,31 -4,16 67,67 18/12
Nordic Equities SEK 90,89 0,41 - -9,11  5 18/12
Småbolag EUR 112,73 -0,04 -3,81 12,73  6 18/12
Småbolag SEK 92,96 -0,10 0,46 108,24 18/12
Sverige 35,44 0,08 1,84 71,04 18/12
Sverige Plus SEK 46,26 0,09 2,46 84,16 18/12
Utdelningsfond 1361,57 0,32 0,86 58,08 18/12
Vision 7,44 -0,13 10,39 169,57 18/12
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 883,06 -0,07 2,00 2,00 102,30 18/12
NanoCap 1 336,32 -1,13 5,46 5,62 33,43  7 18/12
  • 1 Startdatum för Europa Småbolag A EUR 2016-10-17
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag A SEK 2016-10-17
  • 3 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 4 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 5 Startdatum för Nordic Equities SEK 2018-06-14
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för NanoCap 2016-05-31

Andelsklasser riktade till vissa distributörer

Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond A SEK -0,92 -0,20 6,88 9,97 16,98
Corporate Bond B SEK -0,92 -0,20 6,89 9,98 10,15
Europa Småbolag A EUR -25,53 -23,27 - - -7,40
Europa Småbolag A SEK -25,34 -20,63 - - -1,90
High Yield Allocation 0,24 1,25 12,19 - 14,52
Komplett -6,50 -3,22 10,18 - 39,97
Likviditetsfond SEK -0,46 -0,31 1,14 2,65 41,76
Likviditetsfond SEK C - - - - -0,41
MicroCap -8,85 2,86 28,74 100,11 341,86
MicroCap II -8,57 0,26 24,74 107,28 216,07
Mixfond -6,62 -4,63 7,99 39,81 155,06
Mixfond Offensiv -9,18 -5,26 17,48 67,67 72,28
Nordic Equities SEK -8,74 - - - -9,11
Nordic Equities SEK C -8,38 - - - -8,74
Småbolag EUR -9,57 -3,88 - - 12,73
Småbolag SEK -9,34 -0,55 27,83 108,24 965,94
Småbolag SEK C - - - - -6,57
Sverige -3,28 0,25 25,05 71,04 307,70
Sverige Plus SEK -3,16 0,83 29,80 84,16 374,52
Sverige Plus SEK C -2,99 - - - 1,80
Utdelningsfond -3,51 -0,85 18,10 58,08 103,75
Vision -9,60 7,05 43,35 169,57 -21,03
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.