Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bl.a. för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Lannebo Fonder är generellt sett intresserat av att delta vid marknadssonderingar.

Om Lannebo Fonder inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning.

I enlighet med de nya marknadsmissbruksreglerna, MAR, har Lannebo Fonder utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar. Information om detta lämnas nedan.

För marknadssonderingar på aktiemarknaden är i första hand Johan Ståhl och Johan Lannebo kontaktpersoner. Om ingen av dessa personer är tillgängliga, kan information lämnas till en annan person inom Lannebo Fonders förvaltningsavdelning. Informationen bör i sådana fall lämnas till den person inom förvaltningen som, givet de fonder denne förvaltar, kan antas vara mest lämpad för den aktuella marknads¬sonderingen.

För marknadssonderingar på räntemarknaden är Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach kontaktpersoner.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Aktiemarknaden
Namn Telefon Mobiltelefon Mejladress
Johan Lannebo 08-5622 5202 070-748 28 17 johan.lannebo@lannebofonder.se
Johan Ståhl 08-5622 5213 070-876 88 42
johan.stahl@lannebofonder.se

Räntemarknaden
Namn Telefon Mobiltelefon Mejladress
Karin Haraldsson 08-5622 5214 070-754 52 08 karin.haraldsson@lannebofonder.se
Katarina Ponsbach 08-5622 5238 072-726 16 89
katarina.ponsbach@lannebofonder.se