Investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i alla Lannebos fonder. Du betalar inte någon skatt de gånger du säljer med vinst, men däremot en årlig skatt (schablonskatt) på värdet av ditt sparande.

Hur öppnar jag ett investeringssparkonto (ISK) hos Lannebo?

För att öppna ISK hos Lannebo vill vi att du först tar del av viktig förhandsinformation om ISK.

Därefter ska du fylla i och skicka in en ansökan om att ingå avtal om och öppna ett ISK hos Lannebo. Ansökningsformuläret med våra avtalsvillkor finns här för utskrift. Anmäl dig med BankId här.   

Ta också del av våra allmänna villkor för ISK.

I vilka fonder kan jag spara på ett ISK hos Lannebo?
På ett ISK hos Lannebo får du inneha fondandelar i följande fonder och andelsklasser:
1. Lannebo Corporate Bond 
2. Lannebo Europa Småbolag (enbart andelsklass A SEK)
3. Lannebo High Yield
4. Lannebo Komplett
5. Lannebo Likviditetsfond
6. Lannebo MicroCap
7. Lannebo MicroCap II
8. Lannebo Mixfond
9. Lannebo Mixfond Offensiv
10. Lannebo NanoCap
15. Lannebo Sverige Hållbar (enbart andelsklass A SEK)
16. Lannebo Sverige Plus
17. Lannebo Teknik Småbolag
18. Lannebo Teknik (fd Vision)

Vilka avgifter tas ut?
Det utgår ingen avgift för att ha ett ISK hos Lannebo.

I de fonder som du sparar i på ett ISK utgår samma avgifter som vid sparande utanför ISK. Information om fondavgifter finns i fondernas faktablad och informationsbroschyrer.

Hur sätter jag in pengar på ISK?
Efter att du har öppnat ett ISK kan du sätta in pengar genom autogiro eller bankgiro. För att sätta in pengar genom autogiro fyller du i denna blankett.

Insättning genom bankgiro 337-9922 gör du genom din vanliga bank. För att vi ska kunna genomföra ett fondköp är det mycket viktigt att du som betalningsreferens anger tydligt vilken fond du vill köpa samt ditt ISK-nummer. Vill du köpa i mer än en fond behöver du dela upp insättningen per fond.

Hur byter jag fonder på mitt ISK?
För att byta fonder på ditt ISK använder du denna blankett.

Hur tar jag ut pengar från mitt ISK?
Om du vill sälja en fond på ditt ISK använder du denna blankett. Om du vill att pengarna från fondförsäljningen även ska betalas ut från ditt ISK till ditt bankkonto måste du fylla i detta på blanketten. Annars kommer pengarna att stanna på ditt ISK som oplacerade.

Om du har oplacerade pengar på ditt ISK som du vill ta ut därifrån och i stället få dem insatta på ditt bankkonto, använder du denna blankett.

Hur köper jag fonder med pengar som jag redan har på mitt ISK?
Om du har oplacerade pengar på ditt ISK och vill använda pengarna för att köpa en fond, använder du denna blankett.

Hur kan jag föra över ett fondinnehav från mitt vanliga fondkonto hos Lannebo till mitt nya ISK hos Lannebo?
För att föra över ett befintligt fondinnehav hos Lannebo till ditt ISK använder du denna blankett.

Observera dock att överföringen kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Om du för över fonder till ditt ISK betraktas nämligen överföringen skatterättsligt som en avyttring, vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt fonderna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ditt ISK.

Hur kan jag flytta ett befintligt sparande på ISK hos ett annat företag till mitt ISK hos Lannebo?
För flytt av ISK mellan ett annat företag och Lannebo Fonder använder du följande blankett.

Observera dock att vi på Lannebo bara kan ta emot sparande i våra fonder som nämnts ovan. Du kan alltså inte flytta över exempelvis aktieinnehav eller innehav i externa fonder till ditt ISK hos oss på Lannebo.

Vad är räntan på de pengar som jag har innestående på mitt ISK?
För tillfället är räntan 0%.

Detta gäller de pengar som du har på ditt ISK och som inte har placerats i fonder. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Vem kan jag vända mig till för frågor om ISK?
Om du har någon fråga om ISK är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.


Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Lannebo Corporate Bond SEK
 • Lannebo High Yield SEK
 • Lannebo Likviditetsfond SEK
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Komplett
 • Lannebo Europa Småbolag A SEK
 • Lannebo Småbolag SEK
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus SEK
 • Lannebo Mixfond Offensiv
 • Lannebo Teknik (fd Vision)
 • Lannebo Nordic Equities SEK
 • Lannebo Sverige Hållbar A SEK
 • Lannebo Teknik Småbolag
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond SEK 120,95 0,02 3,56 6/12
Andelar: Värde:
High Yield SEK 119,84 0,02 4,80 6/12
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 115,76 0,00 1,17 6/12
Andelar: Värde:
Mixfond 26,04 0,58 19,83 6/12
Andelar: Värde:
Komplett 161,39 0,32 16,59 6/12
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 12,40 0,00 28,76 6/12
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 123,18 0,71 35,21 6/12
Andelar: Värde:
Sverige 40,89 0,84 18,90 6/12
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 53,49 0,77 19,18 6/12
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 211,75 0,74 24,90 6/12
Andelar: Värde:
Teknik (fd Vision) 9,90 0,71 36,36 6/12
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 118,57 0,53 32,66 6/12
Andelar: Värde:
Sverige Hållbar A SEK 1 742,65 0,99 30,47 6/12
Andelar: Värde:
Teknik Småbolag 101,48 0,11 - 6/12
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222