Lannebo Teknik (fd Vision)

Nilke Helen
 • Investerar i digitala tillväxtbolag
 • Investerar globalt
 • Äkta aktiv förvaltning

Sedan starten år 2000 har Lannebo Teknik investerat i världens mest framgångsrika digitala bolag. Trots att 20 år har passerat fortsätter digitaliseringens möjligheter att växa. De senaste tio åren, från 2010 till 2020, var Lannebo Teknik en av de fem bästa fonderna i PPM.

Här finns fonden

Placeringsinriktning

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt med tonvikt på USA. Fonden investerar efter tillväxtteman och söker stabila bolag med god vinstutveckling. Aktuella investeringsteman är till exempel hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll.

Förvaltare

Förvaltare är Johan Nilke, som tidigare förvaltat bland annat Öhman Global Growth och Lannebo Vision, samt Helen Broman som tidigare varit analytiker för Lannebo MicroCap I och II samt Lannebo NanoCap. 

Förvaltarstil

Vi strävar efter att hitta företag som är ledande inom sina branscher. Vi analyserar bolagens konkurrenskraft och framtidsmöjligheter och hur det är avspeglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling. Målsättningen är att fonden ska ge en bättre avkastning än andra liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Teknik investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Fonden riktar sig till dig som

 • vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Förvaltare

Johan Nilke

Johan förvaltar Lannebo Teknik (fd Vision) sedan april 2018 och nu även Lannebo Teknik Småbolag. Dessförinnan arbetade han som förvaltare på Öhman Fonder i 11 år.

Helen Broman

Helen arbetar som förvaltare i förvaltarteamet för Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Helen började som analytiker på Lannebo i december 2017 och arbetade dessförinnan på Carnegie som bankanalytiker och även med hållbarhetsanalys.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
11,34
Föregående dag
-0,44%
Årets början
12,28%
5 år
137,24%

Fondfakta

Startdatum
2000-08-04
Bankgiro
5563-4638
ISIN
SE0000740672
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
771030

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk