Lannebo Teknik (fd Vision)

För dig som tror på globala tillväxtföretag

I och med de tekniska framstegen de senaste årtiondena har våra liv förändrats. Nya bolag har växt fram som erbjuder tjänster vilka har revolutionerat hur vi konsumerar TV och musik, hur vi kommunicerar och hur vi handlar fysiska varor. Den tekniska utvecklingen fortsätter och skapar bra tillväxtmöjligheter för innovativa och välskötta bolag över hela världen. År 2004 var Volvo och Apple värderade till ungefär lika mycket på börsen. År 2018 är Apple värt drygt 20 gånger mer än Volvo. Världen förändras.

Placeringsinriktning

Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i tillväxtbranscher globalt men med tonvikt på USA. Aktuella branscher för fonden att investera i är bland andra teknologi, telekom, hälsa, internet och media.

Förvaltarstil

Vi strävar efter att hitta företag som är ledande inom olika branscher. Vi analyserar hur bolagets konkurrenskraft och framtidsmöjligheter ser ut samt hur det är avspeglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling. Målsättningen är att fonden ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Teknik investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

  • vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Förvaltare

Johan Nilke

Johan förvaltar Lannebo Teknik (fd Vision) sedan april 2018 och nu även Lannebo Teknik Småbolag. Dessförinnan arbetade han som förvaltare på Öhman Fonder i 11 år.

Helen Broman

Helen arbetar som förvaltare i förvaltarteamet för Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Helen började som analytiker på Lannebo i december 2017 och arbetade dessförinnan på Carnegie som bankanalytiker och även med hållbarhetsanalys.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
9,79
Föregående dag
2,09%
Årets början
-3,07%
5 år
117,07%

Fondfakta

Startdatum
2000-08-04
Bankgiro
5563-4638
ISIN
SE0000740672
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
771030

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk