Lannebo Sverige

För dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet. Därför är en Sverigefond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 20 till 30 bolag.

Hållbarhet

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Sverige investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

  • vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Den 30 november 2018 fusionerades Lannebo Sverige med Affärsvärldenfonden genom så kallad absorption. Andelsägarna i Lannebo Sverige behöver inte vidta några åtgärder och inga kostnader eller skattekonsekvenser uppkommer för fondandelsägarna. Information till alla andelsägare skickades ut i augusti 2018.

Förvaltare

Martin Wallin

Martin förvaltar Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har arbetat på den svenska aktiemarknaden sedan 1997.

Robin Nestor

Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Robin är född 1988 och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
39,49
Föregående dag
1,70%
Årets början
-5,73%
5 år
32,74%

Fondfakta

Startdatum
2000-08-04
Bankgiro
5563-4604
ISIN
SE0000740680
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
806869

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk