Lannebo Småbolag EUR

För dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden

Alla bolag är små i början där flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över tiden. Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion. Förvaltaren Johan Ståhl utvecklar: ”För oss förvaltare gäller det att hitta de bolag som kan växa organiskt eller via förvärv. ASSA ABLOY hade 1995 ett börsvärde på 1 miljard kronor och 2018 är bolaget värt omkring 176 miljarder kronor. Ett annat exempel är NIBE Industrier som när det börsintroducerades 1997 omsatte 700 miljoner kronor att jämföra med 46 miljarder kronor 2018. Därför är en småbolagsfond alltid en intressant komponent i en sparportfölj."

Placeringsinriktning

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 77 miljarder kronor.

Förvaltarstil

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Hållbarhet

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

  • tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i euro motsvarar 100 kronor.

Förvaltare

Johan Ståhl

Johan förvaltar Lannebo Småbolag. Johan har mer än 25 års erfarenhet från finansbranschen bland annat som mäklare på börsgolvet i Gamla Stan.

Hjalmar Ek

Hjalmar arbetar som förvaltare och analytiker med inriktning mot nordiska småbolag i teamet för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Hjalmar är född 1994 och har en kandidatexamen i finansiell företagsekonomi från Uppsala universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan juni 2016.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
137,93
Föregående dag
2,02%
Årets början
-9,51%
Sedan start
37,93%

Fondfakta

Startdatum
2016-05-02
ISIN
SE0008040885
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Andelsklass: EUR

Fonden har två andelsklasser. Andelarna i den ena andelsklassen (SEK) handlas i svenska kronor medan andelar i den andra andelsklassen (EUR) handlas i euro.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk