Lannebo NanoCap

Placeringsinriktning

Lannebo NanoCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,05 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Övrigt

Fonden riktar sig till professionella investerare men är för tillfället stängd för ytterligare insättningar.

Förvaltare

Claes Murander

Claes förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Claes har arbetat som analytiker och förvaltare på Lannebo Fonder sedan 2007.

Johan Lannebo

Johan förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Johan har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
1 772,73
Föregående dag
-1,01%
Årets början
4,08%
Sedan start
86,46%

Fondfakta

Startdatum
2016-05-31
ISIN
SE0008347363
Förvaltningsavgift
1,00%
Rörlig avgift
20% på ev överavkastning *

Information om Rörlig avgift

* Förutom en fast avgift har Lannebo NanoCap en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk