Lannebo MicroCap II

Placeringsinriktning

Lannebo MicroCap II är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Övrigt

Fonden riktar sig till professionella investerare men är för tillfället stängd för ytterligare insättningar.

Förvaltare

Johan Lannebo

Johan förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Johan har mer än 20 års erfarenhet av den nordiska aktiemarknaden.

Claes Murander

Claes förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Claes har arbetat som analytiker och förvaltare på Lannebo Fonder sedan 2007.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
4 547,37
Föregående dag
-1,36%
Årets början
3,62%
5 år
131,31%

Fondfakta

Startdatum
2012-01-13
ISIN
SE0004391530

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk