Lannebo Teknik Småbolag

För dig som tror på teknikdriven tillväxt på en global marknad

Nu lanseras Lannebo Teknik Småbolag. En fond som tar Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen.

Småbolag har varit kärnan i Lannebos verksamhet ända sedan starten år 2000. Framgångarna på området är en viktig anledning till att Lannebo i dag är Sveriges största fristående förvaltare med en samlad fondförmögenhet på runt 75 miljarder kronor.

Lannebo Teknik Småbolag investerar i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde under 5 miljarder USD. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen.  

Förvaltare är Johan Nilke, som tidigare förvaltat bland annat Öhman Global Growth och Lannebo Vision, samt Helen Broman som tidigare varit analytiker för Lannebo MicroCap I och II samt Lannebo NanoCap. Genom en kombination av en tematisk strategi med fokus på stora tillväxttrender och fundamental småbolagsanalys är fondens ambition att ge bättre avkastning än breda globalfonder.

Placeringsinriktning

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den global marknaden. Fonden placerar, oberoende av geografi,i bolag utifrån tillväxtteman. Vid fondens start är dessa teman: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering. 

Förvaltarstil

Vi är övertygade om att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. Vi söker bolag som skapar långsiktiga värden och istället för att fokusera på nästa kvartal fokuserar på nästa generation. De bolag vi investerar i är ledande, eller kan förväntas ta en ledande position, inom de tillväxtteman som identifierats. Inom varje tema söker vi bolag med stark konkurrenskraft, goda tillväxtmöjligheter och en modern syn på hållbarhet. Vidare lägger vi stort fokus på riskbedömning och investerar endast i bolag med en realistisk och attraktiv värdering. Vår process bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag.

Riktar sig till dig som

  • Vill ha en global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag.
  • Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.
  • Tror på äkta aktiv förvaltning som går sin egen väg utan att snegla på index.

Investera i Lannebo Teknik Småbolag, antingen direkt via Lannebo hos Avanza eller Nordnet

Förvaltare

Johan Nilke

Johan förvaltar Lannebo Teknik (fd Vision) sedan april 2018 och nu även Lannebo Teknik Småbolag. Dessförinnan arbetade han som förvaltare på Öhman Fonder i 11 år.

Helen Broman

Helen arbetar som förvaltare i förvaltarteamet för Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Helen började som analytiker på Lannebo i december 2017 och arbetade dessförinnan på Carnegie som bankanalytiker och även med hållbarhetsanalys.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
117,64
Föregående dag
0,83%
Årets början
12,01%
Sedan start
17,64%

Fondfakta

Startdatum
2019-11-07
Bankgiro
5393-8932
ISIN
SE0013236049
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk