Lannebo Teknik Småbolag

Nilke Helen

 • Investerar i digitala mindre tillväxtbolag  
 • Investerar globalt
 • Äkta aktiv förvaltning

Lannebo Teknik Småbolag lanserades i november 2019. Det är en fond som tar Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen.

Småbolag har varit kärnan i Lannebos verksamhet ända sedan starten år 2000. Framgångarna på området är en viktig anledning till att Lannebo i dag är en av Sveriges största fristående förvaltare med en samlad fondförmögenhet på runt 75 miljarder kronor.

Lannebo Teknik Småbolag investerar i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde under 5 miljarder USD. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen.  Genom en kombination av en tematisk strategi med fokus på stora tillväxttrender och fundamental småbolagsanalys är fondens ambition att ge bättre avkastning än breda globalfonder.

Här finns fonden

Placeringsinriktning

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den global marknaden. Fonden placerar, oberoende av geografi,i bolag utifrån tillväxtteman. Vid fondens start är dessa teman: Säkerhet, hälsa, miljö, digitalt innehåll, datahantering och resurseffektivisering. 

Förvaltare

Förvaltare är Johan Nilke, som tidigare förvaltat bland annat Öhman Global Growth och Lannebo Vision, samt Helen Broman som tidigare varit analytiker för Lannebo MicroCap I och II samt Lannebo NanoCap. 

Förvaltarstil

Vi är övertygade om att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. Vi söker bolag som skapar långsiktiga värden och istället för att fokusera på nästa kvartal fokuserar på nästa generation. De bolag vi investerar i är ledande, eller kan förväntas ta en ledande position, inom de tillväxtteman som identifierats. Inom varje tema söker vi bolag med stark konkurrenskraft, goda tillväxtmöjligheter och en modern syn på hållbarhet. Vidare lägger vi stort fokus på riskbedömning och investerar endast i bolag med en realistisk och attraktiv värdering. Vår process bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag.

Hållbarhet

Lannebo Teknik Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Teknik Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

 • Vill ha en global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag.
 • Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.
 • Tror på äkta aktiv förvaltning som går sin egen väg utan att snegla på index.

Förvaltare

Johan Nilke

Johan förvaltar Lannebo Teknik (fd Vision) sedan april 2018 och nu även Lannebo Teknik Småbolag. Dessförinnan arbetade han som förvaltare på Öhman Fonder i 11 år.

Helen Broman

Helen arbetar som förvaltare i förvaltarteamet för Lannebo Teknik (fd Vision) och Lannebo Teknik Småbolag. Helen började som analytiker på Lannebo i december 2017 och arbetade dessförinnan på Carnegie som bankanalytiker och även med hållbarhetsanalys.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
116,29
Föregående dag
1,34%
Årets början
10,72%
Sedan start
16,29%

Fondfakta

Startdatum
2019-11-07
Bankgiro
5393-8932
ISIN
SE0013236049
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Risk/avkastningsprofil

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk