Lannebo Komplett

För dig som vill ha en varierad portfölj och god riskspridning

Lannebo har ett team av fjorton förvaltare som alla drivs av värdet av aktiv förvaltning. Samtidigt är de helt självständiga i sin process och förvaltarna har olika stil och inriktning vad gäller regioner, sektorer och storlek på bolag i sina fonder. Lannebo Komplett förvaltas av två erfarna förvaltare som i sin tur investerar i ett urval av Lannebos aktie- och räntefonder.

Placeringsinriktning

Lannebo Komplett är en aktivt förvaltad fondandelsfond som placerar i ett urval av Lannebo aktie- och räntefonder. Fördelningen mellan aktie- och räntefonder och ett aktivt urval av fonder inom respektive kategori ska möjliggöra en balanserad risknivå som understiger risknivån för aktiemarknaden som helhet och samtidigt överstiger risknivån för räntemarknaden som helhet.

Lannebo Komplett får placera högst 20 procent av fondförmögenheten i en och samma fond och placerar i första hand i fonder som förvaltas av Lannebo. Som högst får aktieandelen i fonden motsvara 60 procent av fondförmögenheten, räntedelen får uppgå till 100 procent och högst 30 procent får placeras i specialfonder.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut och allokerar mellan olika aktie- och räntefonder. Den geografiska fördelningen baseras på konjunktursyn samt potentialen på respektive marknad. Målsättningen är att uppnå en bra långsiktig avkastning med balanserad risknivå.

Hållbarhet

Lannebo Komplett investerar i ett urval av Lannebos fonder som i sin tur bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering i de underliggande fonderna genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

De underliggande fonderna investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonderna investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Riktar sig till dig som

  • vill ha flera av Lannebos olika aktie- och räntefonder i ett skal
  • vill ha riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan tillgångsslag och regioner beroende på marknadsläget.

Övrigt

Lannebo Komplett placerar främst i fonder som Lannebo förvaltar, men kan även placera i andra värdepappers- och specialfonder. Avgiften på de underliggande fonderna rabatteras till 100 procent och andelsägaren betalar endast en fast förvaltningsavgift på 1,6 procent samt en förvaringsavgift på maximalt 0,02 procent. Denna avgiftsstruktur är konkurrenskraftig jämfört med andra fond-i-fonder som vanligtvis tar avgifter i dubbla led.

Förvaltare

Karin Haraldsson

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo Komplett och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Komplett, Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Sverige Hållbar. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
156,32
Föregående dag
0,70%
Årets början
-5,12%
5 år
25,40%
Observera att tidigare resultat har uppnåtts under för­utsättningar som inte längre gäller. Väsentliga förändringar har skett av fondens mål och placeringsinriktning då fondens fondbestämmelser ändrades den 7 april 2017.

Fondfakta

Startdatum
2014-03-17
Bankgiro
529-0788
ISIN
SE0005619996
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%

Information om årlig avgift

Årlig avgift, 1,62%. Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt ersättning till förvaringsinstitutet för förvaringen av fondens tillgångar. De underliggande fonderna är 100 procent rabatterade.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk