Lannebo Fonder i Danmark

Lannebo Fonder er en kapitalforvalter med hovedkontor i Sverige, kendt for ægte aktiv forvaltning med fokus på small cap og langsigtede investeringer.

April 2018
We are recruiting! International Sales Director

Januar 2018
Vores succesfulde fond Lannebo Europa Small Cap er nu tilgængelig for investorerne på Københavns Fondsbørs. Vi investerer i små og mellemstore børsnoterede selskaber over hele Europa, og vi står for ægte aktiv forvaltning. Det betyder, at vi finder frem til oversete selskaber af høj kvalitet med et stort vækstpotentiale og en attraktiv pris.

For at finde dem besøger vi selskaber over hele Europa, ser ledelsen dybt i øjnene og kigger forretningsmodellen efter i sømmene. Formålet er at skabe et bedre afkast end det sammenlignelige marked, samtidig med at vi har et skarpt fokus på risikoen ved hver enkelt investering.

Sådan investerer du

Vores fond i Danmark hedder Wealth Invest AKL Lannebo Europa Small Cap P, og har ISIN koden DK0060908341. Du kan købe investeringsbeviser i vores fond via alle pengeinstitutter eller børsmæglere, der har adgang til at handle på Københavns Fondsbørs*. Der er ikke noget minimumsbeløb, idet beviserne kan handles i ethvert antal og har en nominel stykstørrelse på 100 DKK. Fonden er udbyttebetalende og egner sig til opsparing med frie midler såvel som pensionsmidler. Få yderligere information hos din bank eller børsmægler om, hvordan du investerer i vores fond.

*Hvis du investerer online:
- Finder du ikke fonden ved at søge på fondens navn, så prøv at søge på ISIN koden DK0060908341.
- Nordnet.dk har valgt ikke at lade fonden fremkomme ved søgning på deres hjemmeside. Nordnet’s kunder skal derfor ringe ind til Nordnet for at købe fonden første gang.


Erfarne forvaltere til dine midler

Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard er porteføljeforvaltere i Lannebo Europa Small Cap. De har i mere end 10 år haft succes med at håndplukke selskaber af højeste kvalitet i underskoven af små og mellemstore børsnoterede selskaber i Europa.

Der er cirka 8.000 små og mellemstore selskaber børsnoteret i Europa. Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard udvælger cirka 50 selskaber der har stærke forudsætninger for et højt risikojusteret afkast.

Carsten Dehn Ulrik Ellesgaard
Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard rejser ud i Europa og møder hvert år hundredvis af selskaber.


Vores principper for ægte aktiv forvaltning

Vi står for ægte aktiv forvaltning. Vi følger ikke et indeks. Vi gemmer os ikke bag en computerskærm og stirrer os blinde på aktiekurser. I stedet rejser vi Europa tyndt og besøger de mest interessante selskaber. Vi investerer kun, når vi finder et selskab med en stærk forretningsmodel og med betydelige vækstudsigter.

Vi ved, at små og mellemstore børsnoterede selskaber i Europa historisk set giver et højere afkast end store selskaber. Men størrelsen på selskabet alene, gør det ikke til en god investering. Vi udnytter, at de mindre selskaber ofte er underanalyserede. Derfor finder vi kvalitetsselskaber til en attraktiv pris, både når der er med- og modvind på de finansielle markeder.

Vi udarbejder vores egne dybdegående analyser af selskaberne, inden vi investerer. Vores velovervejede screeningsproces sikrer, at vi ikke spilder tid på at analysere de forkerte selskaber. Det er nødvendigt, når vi skal vælge mellem cirka 8.000 selskaber over hele Europa.

Vi har præference for selskaber, som er robuste i perioder med lavkonjunktur, har et fornuftigt gældsniveau og en erfaren, kompetent ledelse. Investeringer i små og mellemstore selskaber såvel som store selskaber, er forbundet med risiko. Derfor investerer vi med et ønske om at være medejere af selskaberne i længere tid, fremfor at spille på de kortsigtede kursudsving.

Vi tror på, at vores principper giver Lannebo Europa Small Cap forudsætningerne for at skabe et risikojusteret merafkast i forhold til benchmark, i det lange løb. Vi har vist, at ægte aktiv forvaltning gør en forskel. Derfor investerer vi også ud fra vores principper i fremtiden.


Yderligere information

- Tegningsprospekt (PDF)
- Central investorinformation (KIID) (PDF)


Om Lannebo Fonder

Lannebo Fonder er et uafhængigt svensk formueforvaltningsfirma, som blev stiftet i 2000 af bl.a. Anders Lannebo og Göran Espelund, der er pionerer i den svenske fondsbranche. Vi beskæftiger sig kun med aktiv formueforvaltning inden for de områder, hvor vi har særlige forudsætninger for at skabe afkast for vores kunder. Vores resultater taler for sig selv. Vi har i årenes løb vundet en række priser og har højtvurderede fonde fra de førende ratingbureauer. Det vigtigste for os er dog, at mange kunder har betroet os deres formue. Det er et stort ansvar, som inspirerer os til at gøre det lidt bedre hver dag.

Læs mere om Lannebo Fonder her (engelsk)

Kontakt vedrørende fonden

Lannebo Fonder
August Bournonvilles Passage 1
1055 København K
info@lannebofonder.dk

Carsten Dehn
carsten.dehn@lannebofonder.dk
Tlf.: +45 6915 3401

Ulrik Ellesgaard
ulrik.ellesgaard@lannebofonder.dk
Tlf.: +45 6915 3402

Pressekontakt
Anders Ebdrup
Tlf.: +45 2991 6564
Email: Anders.ebdrup@gknordic.com
Risikoinformation:
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, du investerer i fonden, kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du vil få de fulde investerede beløb retur.
Værdien af fonden kan ændre sig væsentligt på grund af dens sammensætning og de principper for fondsforvaltning, som benyttes af Fondsforvalter.
Bemærk, at Lannebo Fonder ikke producerer investeringsanbefalinger eller anden information, som anbefaler en bestemt investeringsstrategi. Nøgleinformation målrettet investorer, såvel som prospekt, kan findes på lannebofonder.dk.

Award winning fund.

Lannebo Europe Small Cap was awarded "Rookie Fund of the Year” by Privata Affärer and "Newcomer of the Year” by Fondmarknaden.se for its 2017 management results. Lannebo Europe Small Cap was launched in October 2016 and is managed by Carsten Dehn and Ulrik Ellesgaard, both of whom have extensive experience in active fund management with a focus on European small caps. During 2017, the fund returned 27.4 per...

Lannebo ranks highest by fund distributors

Lannebo Fonder receives the top ranking in Sweden by fund distributors in Kantar SIFO Prospera's annual survey. Kantar Sifo Prospera Fund Distributors & Selectors 2017 Sweden is based on 44 interviews with Head of Sales, Fund Analysis and Distribution who rank Sweden's 26 largest fund companies. Interview questions cover a wide range of areas such as fund returns, managerial skills, as well as service and product information.
Risk Information: Past performance is no guarantee of future returns. The money you invest in a fund can both increase and decrease in value and it is not certain that you will get back the full amount invested.
  • +46 (0)8-5622 5200Switch board
  • +46 (0)8-5622 5222Customer Service
Do you need help or do you have a question?
Contact us weekdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. or send an email