Informationsbroschyrer

Önskar du att vi skickar dig en papperskopia av en informationsbroschyr för en viss fond, kontakta Kundtjänst på telefon 08-5622 5222. Vi skickar det till dig kostnadsfritt. Nedan finns en samlad informationsbroschyr för Lannebos fonder.

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.