Bästa möjliga resultat

Bästa möjliga resultat inom Lannebo Fonder AB

Fondbolag är enligt Finansinspektionens regelverk skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet.

Inom Lannebo Fonder AB (”Fondbolaget”) finns interna regler gällande hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.

Fondbolaget har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till pris och sannolikhet för utförande och avveckling. Kostnaden kan också beaktas.

Andelsägare kan få tillgång till Fondbolagets regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan.

Fondernas utveckling Mina andelar
 • Antal andelar
 • Lannebo Corporate Bond SEK
 • Lannebo High Yield SEK
 • Lannebo Likviditetsfond SEK
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Komplett
 • Lannebo Europa Småbolag A SEK
 • Lannebo Småbolag SEK
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus SEK
 • Lannebo Mixfond Offensiv
 • Lannebo Teknik (fd Vision)
 • Lannebo Nordic Equities SEK
 • Lannebo Sverige Hållbar A SEK
 • Lannebo Teknik Småbolag
 • Lannebo Sustainable Corporate Bond SEK
Dina andelar kommer att sparas och visas nästa gång du besöker sidan.
Spara andelar
Fond Kurs 1 dag% i år% Datum Test
Corporate Bond SEK 108,90 -0,06 -10,04 6/4
Andelar: Värde:
High Yield SEK 102,14 -0,17 -14,95 6/4
Andelar: Värde:
Likviditetsfond SEK 113,20 -0,02 -2,24 6/4
Andelar: Värde:
Mixfond 22,64 1,75 -14,53 6/4
Andelar: Värde:
Komplett 139,34 1,66 -15,43 6/4
Andelar: Värde:
Europa Småbolag A SEK 9,94 2,58 -23,66 6/4
Andelar: Värde:
Småbolag SEK 91,92 4,04 -28,13 6/4
Andelar: Värde:
Sverige 32,58 3,96 -22,22 6/4
Andelar: Värde:
Sverige Plus SEK 42,25 4,12 -23,03 6/4
Andelar: Värde:
Mixfond Offensiv 177,57 2,45 -17,99 6/4
Andelar: Värde:
Teknik (fd Vision) 10,03 2,45 -0,69 6/4
Andelar: Värde:
Nordic Equities SEK 101,26 3,00 -18,01 6/4
Andelar: Värde:
Sverige Hållbar A SEK 1 453,14 3,22 -18,58 6/4
Andelar: Värde:
Teknik Småbolag 94,05 2,84 -10,45 6/4
Andelar: Värde:
Sustainable Corporate Bond SEK 94,68 0,02 - 6/4
Andelar: Värde:
 • Växel08-5622 5200
 • Kundservice08-5622 5222