Sofia Sörling, Riskassistent

Sofia arbetar deltid som assistent för funktionen för riskhantering parallellt med sina studier.

Hon läser ekonomiprogrammet inom redovisning och finansiering vid Uppsala universitet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.