Samhällsengagemang

Lannebo Fonder stödjer olika verksamheter. Vi väljer dem med omsorg och försöker se var vi kan göra så mycket nytta som möjligt.

ersta_blue


Lannebo Fonder stödjer Ersta Flickhem med en stor summa pengar och ett långsiktigt engagemang under åtta år (2010-2017).

På Ersta flickhem bor flickor mellan 13 och 18 år som har utsatts för eller misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Flickorna är traumatiserade och söker sig ofta till riskmiljöer. På Ersta flickhem, som är en gård belägen en bit söder om Stockholm, får de en trygg miljö med behandling och vaken personal dygnet runt. Flickhemmet använder sig av hästterapi för att knyta an till flickorna. När de kommer till gården får de ansvar för en islandshäst som ett led i behandlingen.

Varför hästterapi? Här är en beskrivning från en av flickorna vad hästen, Mani, betydde för henne.

Jag kom till gården, absolut ingen hästmänniska, Mani är fortfarande inte en häst för mig han är min vän som fanns där för mig. Han var den som fanns där för mig när jag hade de jävligt tufft. Jag älskade honom och det gör jag fortfarande. Utan honom hade jag troligtvis inte suttit här och skrivit på datorn. Hade aldrig varit kvar på gården om inte han hade varit där, hade troligtvis stuckit därifrån. Han fick mig att känna mig behövd, älskade mig precis som jag är, jag dög!!!! Tårarna bara rinner när jag inser hur mycket han betyder för mig och hur mycket jag saknar honom.
ersta_flickhem


Verksamhetens mål är att ge flickorna förutsättning att vilja ta sig an sin framtid, få tillgång till bättre strategier, bättre förutsättningar till studier, arbete och bärande sociala relationer. Hästarna är ett led i att uppnå det. Verksamhetens bas är intäktsfinansierad av kommun och landsting men de kringliggande resurserna som häst- och stallkostnader, metodutveckling samt forskning finansieras med insamlade medel och det är där vi kommer in i bilden. Vi tror helhjärtat på behandlingsmetoden och vill hjälpa dessa flickor med en ny chans i livet.
handinhandlogo


Lannebo Fonder stödjer Hand in Hand med en stor summa pengar och ett långsiktigt engagemang under fyra år (2014-2017).

Hand in Hand är en organisation som bekämpar fattigdom via utbildning och företagande. De arbetar mestadels i Indien men även i Afrika och Afghanistan. Vi samarbetar med dem för att hjälpa fattiga byar i nordvästra Indien till en bättre levnadsstandard. 

hand_in_hand

Hand in Hand har fem fokusområden.

  1. Skapa jobb – Hand in Hand utbildar kvinnor i företagsamhet och praktiska yrken så att de kan starta egna företag och försörja sig. Anledningen till att organisationen fokuserar på kvinnor är för att en kvinnas inkomst nästan uteslutande går till familjen och därmed barnen.
  2. Avskaffa barnarbete – Fattigdomen tvingar många barn att arbeta i stället för att gå i skolan och det blir en ond spiral, då det är svårt att öka levnadsstandarden utan utbildning.
  3. Medborgarcenter – Hand in Hand upprättar ett center där medborgarna kan lära sig om demokrati och sina rättigheter samt få tillgång till en dator med Internet för att på så sätt få kontakt med omvärlden.
  4. Hälsa – Ofta har människor i fattiga områden brist på sanitetskunskap som skulle kunna förhindra många sjukdomar. Därför läggs stort fokus på utbildning kring de frågorna. Tillgång till rent vatten är också ett stort problem i många fattiga områden och det kan i vissa byar bli aktuellt att bygga ett vattenreningsverk.
  5. Miljö – Organisationen utbildar byarnas invånare i miljöfrågor som till exempel hur de ska hantera sitt avfall på ett säkert sätt.vi-gillar_bcf_bestruket-(1)


Barncancerfonden via Team Rynkeby

Team Rynkeby är ett internationellt välgörenhetsprojekt som varje sommar cyklar till Paris för att samla in pengar till Barncancerfonden. Pengarna samlas bland annat in via sponsring samt donationer i samband med en rad aktiviteter. Cyklisterna betalar omkostnader själva och alla insamlade medel går direkt till Barncancerfonden.

Team Rynkeby donerade 19 miljoner kronor till Barncancerfonden år 2016, en ökning med 40% från föregående år. De är Barncancerfondens näst största bidragsgivare! Inför 2017 hoppas de kunna upprepa ökningen. Och Lannebo Fonder går in som guldsponsor för fjärde året i rad.

Daniel Sundqvist

- Vi står för långsiktigt engagemang i allt vi gör och vi gillar att se pengar växa. Att sponsra Team Rynkeby fyra år i rad är ett uttryck för det. Vi har följt vårt sponsringslag genom olika insamlingsaktiviteter, sett deras brinnande engagemang och förstått vilken ovärderlig skillnad de gör för sjuka barn. Vem kan avstå från en sådan insats? säger Daniel Sundqvist, marknadschef på Lannebo Fonder.
Kort informationsfilm om Team Rynkeby
Logga Läkare utan gränser

Lannebo Fonder är fältpartner till Läkare Utan Gränser under 2017.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Varje år utför omkring 2 800 internationella fältarbetare, tillsammans med cirka 30 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i närmare 70 länder runt om i världen. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.Lannebo Fonder stödjer och samarbetar även med universitet och högskolor i form av mentorskap och gästföreläsningar. 

Kontaktperson för samhällsengagemang: Maria Nordqvist

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.