Robin Pettersson, Analytiker

Robin arbetar som analytiker med inriktning mot nordiska MicroCap-bolag. Robin har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

Personligt motto: Långsiktighet och riskmedvetenhet skapar stora värden över tid.


Robin_P

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.