Sverige

För dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt

Stockholmsbörsen är hemvist för många innovativa och konkurrenskraftiga bolag som har lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet. Därför är en Sverigefond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden.

Förvaltarstil

Fonden investerar normalt i 20 till 30 bolag. Vi väljer dessa utifrån en noggrann analys som baseras på vår egen kunskap och återkommande möten med bolagen. Målsättningen är att hitta bolag som över tid kan ge en god riskjusterad avkastning.

Riktar sig till dig som

• vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Förvaltare

Martin Wallin

Martin förvaltar Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Han har arbetat på den svenska aktiemarknaden sedan 1997.

Robin Pettersson

Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Robin är född 1988 och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet. Han har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2013.

Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
34,77
Föregående dag
-0,03%
Årets början
-0,09%
5 år
87,04%

Fondfakta

Startdatum
2000-08-04
Bankgiro
5563-4604
ISIN
SE0000740680
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
806 869

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk