Lannebo Pension

Viktig information:
Lannebo Pension är en fondandelsfond som varit tillgänglig genom Länsförsäkringars plattform. Från 17 mars 2017 förändrar Länsförsäkringar i sitt utbud och plockar bland annat bort Lannebo Pension som valbar fond. Kapitalet som är placerat i Lannebo Pension via Länsförsäkringars plattform flyttas över till Lannebo Mixfond som har en motsvarande risknivå.

I samband med denna förändring tar vi tillfället att stöpa om Lannebo Pension till en ännu mer attraktiv fond-i-fond för dig som tror på aktiv förvaltning och som söker en paketlösning av samlade fonder i ett skal. Fonden kommer att heta Lannebo Komplett.

Mer information presenteras på lannebofonder.se under april.
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor redan nu på info@lannebofonder.se eller 08-5622 5222.


Om fonden:
För dig som vill ha ett långsiktigt globalt sparande i aktier och räntor

Möjligheterna på den globala aktie- och räntemarknaden är oändliga men inte alltid lätta att navigera i. Var i världen ska man investera och när? Var finns riskerna och möjligheterna? Lannebo Pension vill vara med i de långsiktiga trenderna och samtidigt dämpa de större rörelserna på marknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Pension är en aktivt förvaltad fondandelsfond (specialfond) som placerar i aktie-, ränte- och fastighetsfonder. Fonden har möjlighet att investera upp till 100 procent i något av tillgångsslagen. Tyngdpunkten i fonden är mot svenska placeringar men fonden kan även investera globalt för att sprida riskerna. För ränteinvesteringar har fonden ett helt fritt mandat gällande löptid, emittent och land.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare tillsammans med ett placeringsråd aktiva placeringsbeslut och allokerar mellan aktie-, ränte- och fastighetsfonder. Den geografiska fördelningen baseras på konjunktursyn samt potentialen på respektive marknad. Målsättningen är att uppnå en bra långsiktig avkastning genom en välbalanserad avvägning mellan risk och möjligheter i olika marknadslägen samt att sträva efter att utjämna marknadssvängningar.

Riktar sig till dig som

• vill ha ett långsiktigt sparande, exempelvis till pensionen
• vill ha riskspridning mellan tillgångsslag och regioner
• inte själv vill allokera dina besparingar mellan tillgångsslag och regioner beroende på marknadsläget

Övrigt

Placerar i fonder som förvaltas av East Capital, Fidelity och Lannebo Fonder.

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Förvaltare

Karin Haraldsson

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield Allocation och Lannebo Pension. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och Lannebo Pension. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
137,00
Föregående dag
0,34%
Årets början
4,03%
Sedan start
37,00%

Fondfakta

Startdatum
2014-03-17
ISIN
SE0005619996
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
0,2%

Information om årlig avgift

Årlig avgift, 1,56%. Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt uppskattade årliga avgifter för underliggande fonder. Årlig avgift kan variera år från år.

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk