Mixfond

För dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget

Det är svårt att veta när man ska gå in i aktiemarknaden och när man ska gå ur. Lannebo Mixfond riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen ska vara i fonden vid olika tidpunkter beroende på marknadsläget.

Placeringsinriktning

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. I de fall där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar även utanför Sveriges gränser. En möjlighet som särskiljer Lannebo Mixfond från många andra blandfonder är att den kan investera upp till 100 procent i aktier men även gå ur aktiemarknaden helt.

Förvaltarstil

Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktiemarknadssyn, därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. Ett exempel på karaktärsdrag som vi föredrar hos bolag är möjligheten att öka försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även balansräkningen står i fokus vid fondens investeringar. Bolag med starka balansräkningar och goda kassaflöden ger möjlighet till höga aktieutdelningar samt innebär liten kreditrisk i obligationerna. Genom att aktivt växla mellan aktier och räntor är målet med fonden att generera god avkastning över tid.

Fonden riktar sig till dig som

• tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor
• inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget

Övrigt

Minsta investeringsbelopp i fonden är 100 kronor.

Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Förvaltare

Charlotta Faxén

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond och Lannebo Sverige Flexibel. Charlotta har tidigare arbetat på Carnegie Asset Management.

Peter Lagerlöf

Peter förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige Flexibel och Lannebo Komplett. Peter har lång erfarenhet från finansbranchen och kommer närmast från Carnegie Investment Bank.
Köp fondandelar nu
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Värdeutveckling

Aktuell kurs
23,03
Föregående dag
0,00%
Årets början
0,17%
5 år
54,98%

Fondfakta

Startdatum
2000-08-04
Bankgiro
5563-4612
ISIN
SE0000740706
Öppen för handel
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,6%
PPM-nr
878 520

Risk/avkastningsprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lägre risk Högre risk