Per Johnson, IT-ansvarig

Per ansvarar för IT-avdelningen. Per har tidigare erfarenhet från Robur Kapitalförvaltnings dataavdelning.

Anställd på Lannebo Fonder sedan juli 2000.

Per_J

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.