Medarbetare

Det här är vi som arbetar på Lannebo Fonder. Här finner du kontaktinformation till varje medarbetare.

Philip Andreasen, Förvaltarassistent

Philip Andreasen, Förvaltarassistent

Philip arbetar deltid som assistent i förvaltarteamet för Lannebo Europa Småbolag. Han studerar även ekonomi vid Köpenhamns...
Manne Bergh, CFA, Ansvarig institutionell försäljning

Manne Bergh, CFA, Ansvarig institutionell försäljning

Manne arbetar som ansvarig för institutionell försäljning. Manne kommer närmast från Max Matthiessens fondbolag...
Lars Bergkvist

Lars Bergkvist

Lars arbetade som förvaltare hos Lannebo Fonder 2007-2017. Han sitter fortfarande i några valberedningar å Lannebo Fonders...
Ann-Charlott Bergman, Administration

Ann-Charlott Bergman, Administration

Ann-Charlott arbetar med administration och ekonomi. Hon arbetade under åren 1988-2000 som VD-sekreterare på Robur Kapitalförvaltning....
Marit Boström, Chef Kundtjänst

Marit Boström, Chef Kundtjänst

Marit är ansvarig för Lannebo Fonders kundtjänst. Hon har tidigare arbetat inom Swedbank och Robur Kapitalförvaltning....
Helen Broman, Analytiker

Helen Broman, Analytiker

Helen arbetar som analytiker i förvaltarteamet för Lannebo MicroCap I och II samt Lannebo NanoCap. Helen började på Lannebo...
Sara Dahlgren, Assistent regelefterlevnad

Sara Dahlgren, Assistent regelefterlevnad

Sara arbetar som assistent till funktionen för regelefterlevnad parallellt med sina universitetsstudier i juridik vid Uppsala...
Carsten Dehn, Förvaltare

Carsten Dehn, Förvaltare

Carsten Dehn förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Ulrik Ellesgaard. Han har 25 års erfarenhet som förvaltare...
Hjalmar Ek, Förvaltare

Hjalmar Ek, Förvaltare

Hjalmar arbetar som förvaltare och analytiker med inriktning mot nordiska småbolag i teamet för Lannebo Småbolag och Lannebo...
Josefine Ekedahl, Back Office

Josefine Ekedahl, Back Office

Josefine arbetar inom fondadministrationen. Tidigare har hon arbetat extra som rådgivare på Swedbanks telefonbank, totalt...
Ulrik Ellesgaard, Förvaltare

Ulrik Ellesgaard, Förvaltare

Ulrik Ellesgaard förvaltar Lannebo Europa Småbolag, tillsammans med Carsten Dehn. Han har 12 års erfarenhet som förvaltare...
Göran Espelund, Ordförande

Göran Espelund, Ordförande

Göran är arbetande styrelseordförande och har varit Lannebo Fonders VD från start fram till 2016. Göran har omfattande...
Charlotta Faxén, Förvaltare

Charlotta Faxén, Förvaltare

Charlotta förvaltar Lannebo Mixfond och Lannebo Sverige Flexibel. Hon har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2009 och var...
Mats Gustafsson, Förvaltare

Mats Gustafsson, Förvaltare

Mats förvaltar Lannebo Småbolag Select. Han har arbetat inom den svenska aktiemarknaden sedan mitten av 90-talet, främst...
Fredrik Hallberg, Tredjepartsdistribution

Fredrik Hallberg, Tredjepartsdistribution

Fredrik arbetar på marknadsavdelningen med tredjepartsdistribution. Han har tidigare arbetat bl.a. på Realcap...
Karin Haraldsson, Förvaltare

Karin Haraldsson, Förvaltare

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield Allocation samt Lannebo Komplett. Hon...
Johanna Hoffstedt, Kommunikationsansvarig

Johanna Hoffstedt, Kommunikationsansvarig

Johanna är ansvarig för kommunikation. Hon har tidigare arbetat som kommunikationsansvarig på bl.a. East Capital och Swedbank...
Annica Johansson, Kundtjänst

Annica Johansson, Kundtjänst

Annica arbetar inom kundtjänst. Hon kommer närmast från Swedbank där hon arbetat som privatrådgivare. Hon...
Per Johnson, IT-ansvarig

Per Johnson, IT-ansvarig

Per ansvarar för IT-avdelningen. Per har tidigare erfarenhet från Robur Kapitalförvaltnings dataavdelning. Anställd...
Peter Lagerlöf, Förvaltare

Peter Lagerlöf, Förvaltare

Peter förvaltar Lannebo Mixfond, Lannebo Komplett och Lannebo Sverige Flexibel. Han kommer närmast från Carnegie investmentbank...
Johan Lannebo, Förvaltare

Johan Lannebo, Förvaltare

Johan förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Johan har mer än 20 års erfarenhet...
Helena Lilja, Kundtjänst

Helena Lilja, Kundtjänst

Helena arbetar inom Kundtjänst. Hon kommer närmast från Handelsbanken. Dessförinnan har hon arbetat på Robur Kapitalförvaltning.
Evelina Lindstrand Wahlberg, Back Office

Evelina Lindstrand Wahlberg, Back Office

Evelina arbetar inom fondadministrationen. Hon har tidigare jobbat inom redovisning och administration, bland annat på...
Claes Murander, Förvaltare

Claes Murander, Förvaltare

Claes förvaltar Lannebo Vision, Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Claes har arbetat som analytiker...
Eija Mutkala Lindgren, Middle Office-ansvarig

Eija Mutkala Lindgren, Middle Office-ansvarig

Eija är ansvarig för Middle Office där arbetar hon bl.a. med administrativ implementering och efterlevnad av regelverk....
Lina Nilsson, Chef Back Office

Lina Nilsson, Chef Back Office

Lina arbetar inom fondadministrationen. Hon kommer närmast från Folksams fondavdelning där hon arbetat i två år. Lina har...
Maria Nordqvist, Hållbarhets- & Ägaransvarig

Maria Nordqvist, Hållbarhets- & Ägaransvarig

Maria är ansvarig för hållbarhets- och ägarfrågor. Maria har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Linköpings...
Daniel Norström, Back Office

Daniel Norström, Back Office

Daniel arbetar inom fondadministrationen. Han kommer närmast från SEB:s fond och portföljadministration där han arbetat...
Robin Pettersson, Förvaltare

Robin Pettersson, Förvaltare

Robin arbetar som förvaltare och analytiker i teamet för Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond....
Katarina Ponsbach Carlsson, Förvaltare

Katarina Ponsbach Carlsson, Förvaltare

Katarina förvaltar Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield Allocation. Hon har arbetat inom...
Fredrik Silfver, Riskhanteringsansvarig

Fredrik Silfver, Riskhanteringsansvarig

Fredrik är ansvarig för funktionen för riskhantering. Han kommer närmast från NASDAQ OMX där han arbetat med research...
Johan Ståhl, Förvaltare

Johan Ståhl, Förvaltare

Johan förvaltar Lannebo Småbolag. Han har mer än 25 års erfarenhet från finansbranschen bl a som mäklare på börsgolvet...
Daniel Sundqvist, Försäljning- & Marknadschef

Daniel Sundqvist, Försäljning- & Marknadschef

Daniel är ansvarig för marknadsföring och försäljning. Tidigare var Daniel försäljningschef mot distributörer.   Dessförinnan...
Sofia Sörling, Riskhanteringsassistent

Sofia Sörling, Riskhanteringsassistent

Sofia arbetar deltid som assistent för funktionen för riskhantering parallellt med sina ekonomistudier vid Uppsala universitet....
Nils Tesch, Riskhanteringsassistent

Nils Tesch, Riskhanteringsassistent

Nils arbetar deltid som assistent för funktionen för riskhantering parallellt med sina studier på KTH, där han läser till...
Emelie Wallin, Ansvarig för tredjepartsdistribution

Emelie Wallin, Ansvarig för tredjepartsdistribution

Emelie arbetar som ansvarig mot tredjepartsdistribution. Dessförinnan arbetade hon som finansiell rådgivare...
Martin Wallin, Förvaltare

Martin Wallin, Förvaltare

Martin förvaltar Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Plus och Lannebo Utdelningsfond. Martin har arbetat på den svenska aktiemarknaden...
Martin Weiger, IT-administratör

Martin Weiger, IT-administratör

Martin jobbar på IT-avdelningen. Har tidigare arbetat med outsourcad IT-drift av små till medelstora företag från olika datacenter.
Sebastian Åberg, Regelansvarig/Jurist

Sebastian Åberg, Regelansvarig/Jurist

Sebastian är ansvarig för funktionen för regelefterlevnad och juridik. Sebastian har som jurist på Finansinspektionen...
Matilda Wester

Matilda Wester

Matilda arbetar som allt-i-allo och har varit anställd hos Lannebo Fonder sedan augusti 2017. 
Martin Öqvist, VD

Martin Öqvist, VD

Martin är VD sedan februari 2016. Han började hos Lannebo Fonder 2011 som administrativ chef och har även varit vice...
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.