Marknadsföring inom EES

Fondbolag är enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder skyldiga att meddela Finansinspektionen om fonderna ska marknadsföras i ett annat land inom EES.

Lannebo Fonder har rätt att marknadsföra följande fonder i Norge:

 • Lannebo Europe Småbolag
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Småbolag
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Vision

Lannebo Fonder har rätt att marknadsföra följande fonder i Finland:

 • Lannebo Europa Småbolag
 • Lannebo Likviditetsfond
 • Lannebo Mixfond
 • Lannebo Småbolag
 • Lannebo Sverige
 • Lannebo Sverige Plus
Lannebo Fonder har rätt att makrnadsföra följande fond i Danmark:
 • Lannebo Europa Småbolag
Lannebo Fonder har rätt att marknadsföra följande fond i Frankrike:
 • Lannebo Småbolag
I Frankrike har Lannebo Fonder ingått avtal med CM-CIC Securities som så kallad central agent.