Marit Boström, Chef Kundtjänst

Marit är ansvarig för Lannebo Fonders kundtjänst. Hon har tidigare arbetat inom Swedbank och Robur Kapitalförvaltning.

Hon arbetade mellan åren 1987 och 1994 inom kontorsrörelsen på f.d. Första Sparbanken, numera Swedbank. Mellan 1995 och 2000 arbetade Marit på Robur Kapitalförvaltning där hon de sista tre åren var chef för Roburs Kundtjänst. Anställd på Lannebo Fonder sedan juli 2000.

Civilekonomexamen Stockholms Universitet 1990.Marit_B

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.