Manne Bergh, CFA, Ansvarig institutionell försäljning

Manne arbetar som ansvarig för institutionell försäljning.

Manne kommer närmast från Max Matthiessens fondbolag Navigera där han arbetade som produktspecialist med försäljningsansvar. Dessförinnan arbetade han på fondmarknaden.se som finansiell rådgivare.

Ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet 2009. Slutfört alla nivåer inom CFA Program.

Anställd på Lannebo Fonder sedan januari 2015.
manne_webb

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.