Lina Nilsson, Back Office

Lina arbetar inom fondadministrationen. Hon kommer närmast från Folksams fondavdelning där hon arbetat i två år. Lina har jobbat på Lannebo sedan november 2015.

Lina har en Civilekonomexamen med finansinriktning från Stockholms universitet 2013.
lina677x856

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.