Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 116,42 0,02 2,70 16,42  1 27/7
Corporate Bond (B) 109,28 0,01 2,69 9,62  2 27/7
Europa Småbolag (A) 11,88 0,85 21,35 18,80  3 27/7
Europa Småbolag (A) EUR 119,9 0,49 20,94 19,90  4 27/7
High Yield Allocation 111,98 0,03 3,98 11,98  5 27/7
Komplett 141,61 0,21 7,53 41,61  6 27/7
Likviditetsfond 114,6 -0,01 0,56 7,29 27/7
MicroCap 4115,6 0,47 12,94 192,05 27/7
MicroCap II 3356,6 0,35 14,56 202,69 27/7
Mixfond 22,75 0,26 5,47 64,08 27/7
Småbolag 88,99 0,57 8,90 184,20 27/7
Småbolag EUR 115,43 0,20 8,28 15,43  7 27/7
Sverige 34,52 -0,55 7,27 117,52 27/7
Sverige Flexibel 175,63 0,43 8,82 75,63  8 27/7
Sverige Plus 44,53 -0,51 8,06 140,03 27/7
Utdelningsfond 1437,3 -0,78 7,09 112,51 27/7
Vision 6,42 0,47 11,65 181,67 27/7
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 020,25 0,66 10,99 13,03 178,90 27/7
NanoCap 1 342,90 -0,29 18,12 21,93 30,09  9 27/7
 • 1 Startdatum för Corporate Bond (A) 2012-09-10
 • 2 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
 • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
 • 4 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
 • 5 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
 • 6 Startdatum för Komplett 2014-03-17
 • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
 • 8 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
 • 9 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 2,14 4,80 7,20 - 16,42
Corporate Bond (B) 2,14 4,79 7,19 - 9,62
Europa Småbolag (A) 18,68 - - - 18,80
Europa Småbolag (A) EUR 16,78 - - - 19,90
High Yield Allocation 3,06 7,44 - - 11,98
Komplett 6,41 10,75 33,82 - 41,61
Likviditetsfond 0,47 0,76 1,65 7,29 41,94
MicroCap 10,93 19,40 81,79 192,05 352,60
MicroCap II 12,70 20,13 86,34 202,69 235,66
Mixfond 5,08 9,38 32,34 64,08 163,51
Småbolag 8,16 12,22 64,92 184,20 920,42
Småbolag EUR 6,43 11,39 - - 15,43
Sverige 6,05 15,80 40,27 117,52 297,12
Sverige Flexibel 8,28 15,84 51,82 - 75,63
Sverige Plus 6,51 18,78 45,86 140,03 356,77
Utdelningsfond 6,11 13,50 34,35 112,51 104,69
Vision 11,07 18,01 94,55 181,67 -31,86
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.