Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 117,6 0,01 0,34 15,35 22/2
Corporate Bond (B) 107,1 0,00 0,34 10,73  1 22/2
Europa Småbolag (A) 12,68 -0,16 1,68 26,80  2 22/2
Europa Småbolag (A) EUR 122,91 -0,40 0,01 22,91  3 22/2
High Yield Allocation 113,61 0,03 0,41 13,61  4 22/2
Komplett 145,05 -0,01 0,60 45,05  5 22/2
Likviditetsfond 114,91 0,00 0,10 5,36 22/2
MicroCap 3866,22 -0,38 -1,80 133,73 22/2
MicroCap II 3123,03 -0,30 -1,57 140,00 22/2
Mixfond 23,03 0,00 0,17 54,98 22/2
Småbolag 93,29 -0,09 0,82 153,71 22/2
Småbolag EUR 116,22 -0,28 -0,84 16,22  6 22/2
Sverige 34,77 -0,03 -0,09 87,04 22/2
Sverige Flexibel 182,34 0,13 1,44 82,34  7 22/2
Sverige Plus 45,29 0,02 0,31 107,09 22/2
Utdelningsfond 1346,27 -0,18 -0,27 77,10 22/2
Vision 7,02 -0,43 4,15 205,22 22/2
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 902,11 -0,17 -1,52 -1,52 132,90 22/2
NanoCap 1 311,38 -0,25 3,07 3,65 30,40  8 22/2
  • 1 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
  • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
  • 4 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 5 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
  • 8 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 0,83 2,57 7,92 15,35 17,60
Corporate Bond (B) 0,83 2,57 7,92 - 10,73
Europa Småbolag (A) 8,38 22,63 - - 26,80
Europa Småbolag (A) EUR 3,23 16,14 - - 22,91
High Yield Allocation 1,09 3,78 13,19 - 13,61
Komplett 3,48 6,36 17,80 - 45,05
Likviditetsfond 0,21 0,63 1,30 5,36 42,33
MicroCap -2,27 -3,11 41,30 133,73 325,18
MicroCap II -3,37 -2,51 42,89 140,00 212,30
Mixfond 2,77 4,44 16,67 54,98 166,76
Småbolag 7,70 9,48 45,49 153,71 969,73
Småbolag EUR 2,65 3,69 - - 16,22
Sverige 2,96 3,79 19,12 87,04 299,99
Sverige Flexibel 6,81 9,53 31,37 - 82,34
Sverige Plus 3,73 5,03 23,98 107,09 364,57
Utdelningsfond 0,61 0,98 11,46 77,10 101,46
Vision 13,41 13,59 60,64 205,22 -25,49
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.