Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 116,88 0,02 3,11 16,87 20/9
Corporate Bond (B) 109,72 0,02 3,10 10,06  1 20/9
Europa Småbolag (A) 12,18 -0,25 24,41 21,80  2 20/9
Europa Småbolag (A) EUR 123,97 -0,22 25,05 23,97  3 20/9
High Yield Allocation 112,71 0,01 4,66 12,71  4 20/9
Komplett 142,79 -0,01 8,43 42,79  5 20/9
Likviditetsfond 114,77 0,00 0,71 6,67 20/9
MicroCap 4099,59 1,01 12,50 185,35 20/9
MicroCap II 3341,63 0,98 14,05 202,91 20/9
Mixfond 22,79 0,00 5,66 60,73 20/9
Småbolag 89,12 0,04 9,06 178,02 20/9
Småbolag EUR 116,53 0,08 9,32 16,53  6 20/9
Sverige 35,01 0,03 8,79 108,21 20/9
Sverige Flexibel 176,91 0,05 9,62 76,91  7 20/9
Sverige Plus 45,42 0,02 10,22 130,30 20/9
Utdelningsfond 1448,55 -0,03 7,92 102,70 20/9
Vision 6,23 -0,16 8,35 163,12 20/9
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 987,13 0,25 10,72 12,49 169,90 20/9
NanoCap 1 361,60 0,91 19,63 23,63 31,75  8 20/9
  • 1 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
  • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
  • 4 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 5 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
  • 8 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 1,61 3,96 7,63 16,87 16,88
Corporate Bond (B) 1,60 3,97 7,63 - 10,06
Europa Småbolag (A) 15,12 - - - 21,80
Europa Småbolag (A) EUR 14,70 - - - 23,97
High Yield Allocation 2,58 6,25 - - 12,71
Komplett 4,13 10,49 34,59 - 42,79
Likviditetsfond 0,42 0,80 1,61 6,67 42,15
MicroCap 2,28 13,03 84,21 185,35 350,84
MicroCap II 3,42 14,82 89,79 202,91 234,16
Mixfond 3,17 8,63 32,89 60,73 163,98
Småbolag 4,55 9,15 70,56 178,02 921,91
Småbolag EUR 4,17 9,74 - - 16,53
Sverige 2,64 17,09 42,84 108,21 302,75
Sverige Flexibel 5,30 15,43 52,65 - 76,91
Sverige Plus 3,27 20,48 48,67 130,30 365,90
Utdelningsfond 1,61 14,43 35,34 102,70 106,29
Vision -0,16 11,65 76,99 163,12 -33,87
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.