Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 115,77 0,02 2,13 15,77  1 24/5
Corporate Bond (B) 108,68 0,02 2,13 9,02  2 24/5
Europa Småbolag (A) 11,92 -0,08 21,76 19,20  3 24/5
Europa Småbolag (A) EUR 118,96 0,21 19,99 18,96  4 24/5
High Yield Allocation 111,09 0,03 3,16 11,09  5 24/5
Komplett 143,19 0,11 8,73 43,19  6 24/5
Likviditetsfond 114,51 0,00 0,48 7,86 24/5
MicroCap 4303,53 0,45 18,10 200,19 24/5
MicroCap II 3454,28 0,25 17,89 208,89 24/5
Mixfond 22,92 0,09 6,26 70,63 24/5
Småbolag 92,21 0,52 12,84 193,77 24/5
Småbolag EUR 118,19 0,79 10,87 18,19  7 24/5
Sverige 36,42 0,28 13,18 137,94 24/5
Sverige Flexibel 178,81 0,19 10,79 78,81  8 24/5
Sverige Plus 46,93 0,26 13,88 162,05 24/5
Utdelningsfond 1519,41 0,32 13,20 129,66 24/5
Vision 6,5 0,46 13,04 185,18 24/5
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 1 098,13 0,28 13,02 15,78 178,50 24/5
NanoCap 1 359,97 0,03 19,18 23,48 31,26  9 24/5
 • 1 Startdatum för Corporate Bond (A) 2012-09-10
 • 2 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
 • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
 • 4 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
 • 5 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
 • 6 Startdatum för Komplett 2014-03-17
 • 7 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
 • 8 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
 • 9 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 2,41 5,14 6,94 - 15,77
Corporate Bond (B) 2,42 5,15 6,95 - 9,02
Europa Småbolag (A) 23,91 - - - 19,20
Europa Småbolag (A) EUR 24,38 - - - 18,96
High Yield Allocation 3,70 8,25 - - 11,09
Komplett 11,04 15,29 36,57 - 43,19
Likviditetsfond 0,50 0,90 1,77 7,86 41,83
MicroCap 22,59 34,78 86,89 200,19 373,27
MicroCap II 22,34 32,56 92,89 208,89 245,43
Mixfond 9,04 12,02 33,33 70,63 165,48
Småbolag 17,41 21,15 73,33 193,77 957,34
Småbolag EUR 17,81 15,69 - - 18,19
Sverige 19,02 24,39 48,59 137,94 318,97
Sverige Flexibel 14,40 21,55 53,37 - 78,81
Sverige Plus 20,12 28,47 54,99 162,05 381,39
Utdelningsfond 18,89 21,80 41,84 129,66 116,38
Vision 11,88 25,48 111,04 185,18 -31,01
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
 • Växel08-5622 5200
 • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.