Kursutveckling

Fond Kurs 1 dag % I år % 5 år eller sedan start % Datum
Corporate Bond (A) 117,14 -0,02 3,33 16,41 21/11
Corporate Bond (B) 109,97 -0,01 3,34 10,31  1 21/11
Europa Småbolag (A) 12,53 0,48 27,99 25,30  2 21/11
Europa Småbolag (A) EUR 122,69 1,02 23,75 22,69  3 21/11
High Yield Allocation 113,12 0,01 5,04 13,12  4 21/11
Komplett 144,82 0,30 9,97 44,82  5 21/11
Likviditetsfond 114,86 -0,01 0,79 6,14 21/11
MicroCap 3928,63 -0,25 7,81 191,75 21/11
MicroCap II 3174,55 -0,26 8,34 204,82 21/11
Mixfond 23,09 0,39 7,05 66,30 21/11
Småbolag 92,02 0,63 12,60 201,02 21/11
Småbolag EUR 115,75 1,19 8,58 15,75  6 21/11
Sverige 35,81 0,51 11,28 117,28 21/11
Sverige Flexibel 182,39 0,95 13,01 82,39  7 21/11
Sverige Plus 46,37 0,41 12,52 139,74 21/11
Utdelningsfond 1466,55 0,59 9,26 109,47 21/11
Vision 6,9 0,29 20,00 214,94 21/11
Fond Kurs 1 dag % I år % I år före rörlig avgift % 5 år % Datum
Småbolag Select 940,35 0,76 9,99 11,37 177,00 21/11
NanoCap 1 307,81 0,23 15,89 18,75 27,63  8 21/11
  • 1 Startdatum för Corporate Bond (B) 2013-12-01
  • 2 Startdatum för Europa Småbolag (A) 2016-10-17
  • 3 Startdatum för Europa Småbolag (A) EUR 2016-10-17
  • 4 Startdatum för High Yield Allocation 2015-01-30
  • 5 Startdatum för Komplett 2014-03-17
  • 6 Startdatum för Småbolag EUR 2016-05-02
  • 7 Startdatum för Sverige Flexibel 2013-05-16
  • 8 Startdatum för NanoCap 2016-05-31
Fond 6 mån % 1 år % 3 år % 5 år % Sedan start %
Corporate Bond (A) 1,24 3,67 7,97 16,41 17,14
Corporate Bond (B) 1,24 3,68 7,98 - 10,31
Europa Småbolag (A) 6,19 30,79 - - 25,30
Europa Småbolag (A) EUR 4,85 29,43 - - 22,69
High Yield Allocation 1,90 5,63 - - 13,12
Komplett 1,67 12,66 33,29 - 44,82
Likviditetsfond 0,31 0,81 1,52 6,14 42,27
MicroCap -8,07 11,93 72,09 191,75 332,04
MicroCap II -7,57 11,71 73,87 204,82 217,46
Mixfond 1,23 9,90 31,72 66,30 167,45
Småbolag 0,79 17,51 69,47 201,02 955,17
Småbolag EUR -0,52 16,26 - - 15,75
Sverige -0,42 17,10 41,60 117,28 311,96
Sverige Flexibel 2,88 16,85 52,92 - 82,39
Sverige Plus 0,09 19,11 47,02 139,74 375,65
Utdelningsfond -2,13 14,77 34,16 109,47 108,85
Vision 6,65 18,76 81,58 214,94 -26,76
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.