Josefine Ekedahl, Back Office

Josefine arbetar inom fondadministrationen. Tidigare har hon arbetat extra som rådgivare på Swedbanks telefonbank, totalt under fem år.

Josefine har en kandidatexamen i företagsekonomi (finansiering) och en i nationalekonomi från Mittuniversitetet i Östersund 2015.

josefine677x856

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.