Johanna Hoffstedt, Kommunikationsansvarig

Johanna är ansvarig för kommunikation. Hon har tidigare arbetat som kommunikationsansvarig på bl.a. East Capital och Swedbank Private Banking och har varit i branschen i 12 år. Johanna har även grundat stiftelsen Entrepreneurs for Good som byggt upp en ny avdelning för cancersjuka barn på Karolinska Universitetssjukhuset. Anställd på Lannebo Fonder sedan augusti 2016.
Magisterexamen från Stockholms Universitet i medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Johanna_Hoffstedt_677x856

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.