Johanna Bjenne, Chef Back Office

Johanna är ansvarig för Back Office. Hon har arbetat på Lannebo Fonder sedan 2010, innan sina studier både på Kundtjänst och Back Office och under studietiden som riskassistent.

Johanna är civilekonom med en Fil. Kand. i nationalekonomi vid Stockholms Universitet 2016.

Johanna_B

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.