Hjalmar Ek, Analytiker

Hjalmar arbetar som analytiker med inriktning mot nordiska småbolag. Hjalmar har en kandidatexamen i finansiell företagsekonomi från Uppsala universitet och har arbetat på Lannebo Fonder sedan juni 2016.

Personligt motto: Var noggrann och förstå bolagen i detalj för att inte ta onödiga risker.

Hjalmar_677x856

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.