Emelie Wallin, Ansvarig för tredjepartsdistribution

Emelie arbetar som ansvarig mot tredjepartsdistribution.

Dessförinnan arbetade hon som finansiell rådgivare på Verdana Fond & Försäkring i fem år. Har även arbetat på Handelsbanken mellan åren 2009-2010.

Emelie är certifierad försäkringsförmedlare, har även Swedsec.

Magisterexamen från Lunds universitet med inriktning nationalekonomi 2010.

Anställd på Lannebo Fonder sedan november 2014.
emelie677

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.