Daniel Sundqvist, Försäljning- & Marknadschef

Daniel är ansvarig för marknadsföring och försäljning. Tidigare var Daniel försäljningschef mot distributörer. 

 

Dessförinnan arbetade Daniel på DMA Direct där han arbetade med institutionell försäljning. Han har också arbetat med investeringsrådgivning samt med marknadsundersökningar inom det finansiella området.
Daniel är även certifierad försäkringsförmedlare.
Anställd på Lannebo Fonder sedan augusti 2011.

 

Magisterexamen från Umeå Universitet med inriktning mot Finans 2009.

Daniel_S

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.