Daniel Norström, Back Office

Daniel arbetar inom fondadministrationen. Han kommer närmast från SEB:s fond och portföljadministration där han arbetat fem år. Daniel har arbetat på Lannebo sedan augusti 2014.

Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan Dalarna 2009. Dessutom 30 hp Nationalekonomi på Stockholms Universitet.

daniel856x677

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.