Avgifter

Värdepappersfonder Fast förvaltningsavgift
Rörlig avgift
Lannebo Likviditetsfond
0,2%
Lannebo Corporate Bond A och B
0,9%
Lannebo High Yield Allocation 0,9%
Lannebo Mixfond 1,6%
Lannebo Småbolag 1,6%
Lannebo Sverige 1,6%
Lannebo Sverige Plus 1,0% 20% på ev överavkastning 1
Lannebo Vision  1,6%
Lannebo Europa Småbolag 1,6%Specialfonder Fast förvaltningsavgift Rörlig avgift
Lannebo Småbolag Select 0,7% 20% på ev överavkastning 2
Lannebo Utdelningsfond 1,6%
Lannebo Sverige Flexibel 1,6%Specialfonder Fast förvaltningsavgift Årlig avgift
Lannebo Komplett 0,2% 1,56% 31 Utöver den fasta avgiften tas en resultatbaserad avgift ut. Den rörliga avgiften är 20% av den överavkastning som fonden ger jämfört med fondens avkastningströskel. Resultatbaserad ersättning utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX (återinvesterande). Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen, kollektivt i fonden.

2 Förutom den fasta avgiften så har Småbolag Select en rörlig avgift som grundar sig på den avkastning fonden ger. Den rörliga avgiften beräknas individuellt. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel, definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad plus 5 procentenheter. Avgiften tas ut årligen eller vid inlösen.

3Inkluderar fondbolagets förvaltningsavgift samt uppskattade förvaltningsavgifter för underliggande fonder. Årlig avgift kan variera år från år.


 

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.