Annica Johansson, Kundtjänst

Annica arbetar inom kundtjänst. Hon kommer närmast från Swedbank där hon arbetat som privatrådgivare.

Hon arbetade mellan åren 1990 och 1997 inom kontorsrörelsen på dåvarande Första Sparbanken, numera Swedbank. Från 1997 till 2007 var Annica på Robur Kapitalförvaltnings kundtjänst, marknadsavdelning samt projektkontor. 2007-2011 privatrådgivare på Swedbanks kontor i Vaxholm. Lannebo Fonder 2011-

Annica_J

  • Växel08-5622 5200
  • Kundtjänst08-5622 5222
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.